HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering for a resilient worldNieuwe wereldkaart maakt ongelijkheid in toegankelijkheid inzichtelijk

Nieuwe wereldkaart maakt ongelijkheid in toegankelijkheid inzichtelijk

Toegang tot voedsel, water, onderwijs, zorg en banen zijn sterk gerelateerd aan het welzijn van mensen en hun kansen om deel te nemen aan de samenleving. Nieuw onderzoek, waarover het wetenschappelijk tijdschrift Nature gisteren publiceerde, heeft een gedetailleerde en actuele wereldkaart opgeleverd waarin de toegankelijkheid voor bewoners van stedelijke en rurale gebieden is vastgelegd. Het onderzoek komt voort uit een samenwerking van University of Oxford, het European Commission’s Joint Research Centre, Google, Vizzuality, University of Washington, University of Queensland, Imperial College en de Faculteit ITC van de Universiteit Twente.

Ongelijkheden

Het onderzoek, waarin reistijd is gebruikt als waarde voor toegankelijkheid, laat de overeenkomst tussen ongelijkheden in toegankelijkheid en rijkdom zien. Circa 50,9 procent van de inwoners van gebieden met een laag gemiddeld inkomen (geconcentreerd in Sub-Sahara Afrika) wonen binnen een uur reistijd van een stad, in vergelijking tot 90,7 procent van inwoners van gebieden met een hoog gemiddeld inkomen.

De tijd die we nodig hebben om toegang tot middelen, diensten en werk te krijgen is te kwantificeren in geld, vooral als dat tijd is die ook op een betere manier kan worden besteed. Veel mensen, met name in rurale gebieden, hebben onvoldoende toegang tot deze middelen en hebben vele uren nodig om naar de stad te reizen om in hun dagelijkse behoeften te kunnen voldoen. Het terugdringen van ongelijkheid in toegang tot diensten, middelen en economische kansen die de stad met zich meebrengt is een belangrijke factor in het duurzaam ontwikkelen van leefbare gebieden voor iedereen.

Verbeterde data en verbeterd gebruik

Het onderzoeksteam heeft de nieuwe Google Earth Engine functionaliteiten gebruikt, in combinatie met actuele wereldwijde datasets over transportnetwerken, landinrichting, mate van verstedelijking en internationale grenzen om schattingen te kunnen doen van de tijd die nodig is over land en water om van elk willekeurig punt op aarde naar de dichtstbijzijnde stad (gedefinieerd als een stedelijk gebied met meer dan 50.000 inwoners in het jaar 2015) te reizen.

De opgeleverde kaart is een forse verbetering van een eerdere kaart, ontwikkeld door Andy Nelson in 2008, doordat er betere en gedetailleerde informatie beschikbaar is over de verschillende factoren die reistijd beïnvloeden, de verbeterde rekencapaciteit van het Google cloud-computing systeem, en de beschikbaarheid van Google’s API’s (application programming interfaces) waarmee een koppeling tot stand kan komen tussen diverse (crowd sourced) databronnen om het model en de verwachte reistijd wereldwijd te valideren.

Mondiale agenda

Het onderliggende model en de nieuwe kaart zijn beschikbaar gemaakt binnen de Google Earth Engine zodat deze verder kunnen worden ingezet voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden. De wereldkaart van het jaar 2015 vormt een belangrijke onderlegger voor de gelijkheidsagenda ‘Leaving no one behind’, als onderdeel van de UN Sustainability Development Goals.

Het inschatten van de mate van toegankelijkheid van een locatie kan een bruikbare voorspellende waarde zijn voor onderzoek en beleid op het gebied van voedselveiligheid, handel en natuurbescherming. Zo heeft de mate van toegankelijkheid tot markten invloed op de keuzes voor zowel voedselproducenten als consumenten, is de toegankelijkheid van bossen, waterrijke gebieden en andere natuurlijke landschappen gerelateerd aan de mogelijkheid deze te beschermen en te conserveren. Gedetailleerde, ruimtelijke informatie over toegankelijkheid dragen bij aan het maken van investeringsbeslissingen gericht op meer gelijkheid in toegang, meer duurzame ontwikkeling van natuurlijke bronnen en verbeterde lange termijn weerbaarheid van zowel stedelijke als rurale gemeenschappen.

Links

  1. D.J. Weiss, A. Nelson, H.S. Gibson, W. Temperley, S. Peedell, A. Lieber, M. Hancher, E. Poyart, S. Belchior, N. Fullman, B. Mappin, U. Dalrymple, J. Rozier, T.C.D. Lucas, R.E. Howes, L.S. Tusting, S.Y. Kang, E. Cameron, D. Bisanzio, K.E. Battle, S. Bhatt, and P.W. Gething. A global map of travel time to cities to assess inequalities in accessibility in 2015. (2018). Nature. doi:10.1038/nature25181
  2. Online viewer voor de toegankelijkheidskaart: http://roadlessforest.eu/map.html
  3. Map download: https://map.ox.ac.uk/research-project/accessibility_to_cities
  4. Google Earth Engine: https://earthengine.google.com 
L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)