Gedragsdeskundigen UT: 99% van de Nederlanders zegt 1,5 meter afstand te houden

UT-gedragsdeskundigen Marielle Stel, Peter de Vries en Margot Kuttschreuter (faculteit BMS) deden samen met I&O Research onderzoek naar het gedrag van ruim 2.300 Nederlanders rondom de Coronamaatregelen. Daaruit bleek dat de maatregelen inmiddels goed worden opgevolgd, zo bleek ook tijdens het afgelopen (zonnige) weekend. Een andere uitkomst is dat veel mensen de maatregelen lijken op te volgen om anderen te beschermen en niet zozeer zichzelf.

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlanders zich naar eigen zeggen houden aan de gedragsregels die besmetting door het coronavirus moeten voorkomen. 99 procent zegt de gevraagde 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen, 97 procent wast vaker zijn handen en 93 procent blijft zoveel mogelijk thuis. Ruim de helft spreekt anderen erop aan als die regels overtreden.

Veel voorlichting belangrijk

De vraag of Nederlanders zich daadwerkelijk aan de nieuwe maatregelen houden, hangt volgens Stel vooral af van hun overtuiging dat de maatregelen effectief zijn. Ze concludeert ook dat het belangrijk is om veel voorlichting te blijven geven. “Opvolging van die maatregelen wordt ook medebepaald door ongerustheid over het virus en hoe ernstig mensen de consequenties inschatten wanneer ze zelf corona krijgen. Hieruit volgt ten eerste dat het belangrijk is om uit te leggen waarom de maatregelen belangrijk zijn en hoe ze het coronavirus effectief kunnen terugdringen. Ook blijkt dat mensen wel eerst ongerust moeten zijn en de consequenties van het krijgen van corona serieus nemen voordat ze maatregelen treffen (en tevens ook voordat ze voorgestelde maatregelen als effectief zien).”

Het onderzoek is in maart geïnitieerd door het drietal van de UT-vakgroep Psychologie van Conflict, risico & Veiligheid en daarbij werd I&O als partner gevonden. Stel: “Destijds waren er zorgen

over het percentage mensen dat de maatregelen opvolgde. We waren geïnteresseerd in welke factoren bepalen of mensen de maatregelen opvolgen, zodat we hierop advies konden geven hoe het percentage te vergroten. Het blijkt op dit moment gelukkig dat 99% de aanbevolen 1,5 meter afstand houden uitvoert, maar dat was begin maart anders (48%). Uit de cijfers van eind maart blijkt nog steeds dat 13% niet thuisblijft wanneer ze zich niet lekker voelen. Hoe zorgen we ervoor dat zij dat wel gaan doen om anderen te beschermen? Uit ons onderzoek blijkt dus dat het belangrijkste is dat men de effectiviteit van de maatregelen goed moet uitleggen.”

Zorgen toegenomen

Uit het onderzoek bleek tevens dat Nederlanders zich steeds meer zorgen maken over de effecten van Corona. Met name de angst dat de ziekenhuizen de zorg niet meer aankunnen en dat Corona leidt tot sterfgevallen in de familie is gestegen. Toch vinden de meeste Nederlanders het nog niet waarschijnlijk dat zij de ziekte ook gaan krijgen (81% is neutraal/vindt het niet waarschijnlijk). Wanneer men toch besmet raakt met het virus denkt 38 procent dat het serieuze gevolgen met zich mee zal brengen.

Stel: “Normaal gesproken nemen mensen niet veel voorzorgsmaatregelen wanneer zij het (zoals nu het geval is) niet waarschijnlijk achten dat ze risico lopen en wanneer ze de gevolgen niet serieus inschatten. Dat uit het onderzoek blijkt dat mensen desondanks de maatregelen veelal wel opvolgen, is verrassend. Mensen maken zich wel ongerust voor hun familie en vrienden. Daaruit zou je kunnen opmaken dat mensen de maatregelen veelal opvolgen om andere mensen te beschermen.”

Media publicaties

Contact

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: 

J.C. Vreeman (Jochem)
Communicatieadviseur