Adviezen over 'Corona communicatie' aan jongeren

Gezondheidspsycholoog Dr Christina Bode concludeerde kort na de uitbraak van het corona virus dat communicatie aan jongeren over dit onderwerp vraagt om maatwerk. Ze stelde daarom adviezen op over ‘corona communicatie’ aan jong volwassenen en deelde die met de GGD, het RIVM, media en de Gemeente Enschede.

De onderzoekster baseerde haar adviezen op wetenschappelijke kennis uit de gezondheids- en ontwikkelingspsychologie en op een peiling gehouden tussen 22 en 24 maart 2020 onder jongeren, hun ouders en mensen die met jongeren werken. Bode: “Je ziet dat jongeren heel verschillend reageren op de huidige situatie. Sommige zijn er heel serieus mee bezig en nemen goede gedragsmaatregelen. Echter, voor een grote groep jongeren staat de situatie nog steeds ‘ver van hun bed’ en voelen ze zich in zekere mate onkwetsbaar.”

Aansluiten bij informatiebehoeften
Ze verdiepte zich in de unieke behoeftes van jongeren. Contact met vrienden is voor hen van groot belang, net als autonomie. Daarnaast blijkt er bij jongeren sprake te zijn van een sterke wens naar normaliteit en een zekere ‘coronamoeheid’. Haar advies is daarom om bij de communicatie aan jongeren over dit onderwerp aan te sluiten bij hun informatiebehoeften en mindset. Bode: “Maak gebruik van sociale media en zet ‘influencers’ in om de informatie te verspreiden. En communiceer vooral over de ervaringen van jongeren zelf. Laat jongeren bijvoorbeeld zelf vertellen op welke manier ze door corona getroffen zijn en over de dingen die ze – ondanks hun beperkingen – kunnen doen.” In haar advies staan daarnaast tips over de steunende rol die ouders of scholen kunnen innemen.

Draag altijd oplossingen aan
Maar het meest belangrijk is het volgens de onderzoekster afschrikwekkende berichten altijd te combineren met goede en aansprekende voorbeelden van wat je wél kunt doen. Alleen afschrikken helpt niet, omdat het een gevoel van hulpeloosheid, angst en verlamming veroorzaakt en niet leidt tot de gewenste gedragsverandering. Laat daarom creatieve en inspirerende oplossingen van jongeren zelf zien.

MEDIA PUBLICATIeS

CONTACT

dr. C. Bode (Christina)
Universitair Hoofddocent met promotierechten