HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sShaping our world with smart materialsNieuws4,6 miljoen voor UT-onderzoek naar lichtgeleiding in nieuw Perspectief-programma

4,6 miljoen voor UT-onderzoek naar lichtgeleiding in nieuw Perspectief-programma

Een hoofdtoekenning van 4,6 miljoen euro binnen de negen Perspectief-programma’s gaat naar het onderzoek over lichtgeleiding van UT-professor Willem Vos (TNW). Daarnaast is de UT partner in nog drie andere Perspectief-programma’s, waaronder de onderzoeken: ‘Weerbaar tegen watervloed’, ‘Longblaasjes herstellen voor meer lucht bij COPD’ en ‘Bereikbare en leefbare stad zonder privéauto’s’.

In totaal gaan negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met een totaalbudget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightechapparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden. 

Leidend door lichtgeleiding

Optical coherence; optimal delivery and positioning (OPTIC)
Programmaleider: Prof. dr. Willem Vos (Universiteit Twente), Faculteit TNW.
Totaal budget: 4,6 miljoen euro
Voor de nieuwste generatie optische sensoren en lichtbronnen is het essentieel om heel veel verschillende kleuren licht tegelijk naar een doel te kunnen leiden. Het OPTIC-programma ontwikkelt innovatieve optische componenten zoals lenzen en spiegels met geheel vrije vormen, en nieuwe methoden om lichtgolven in de juiste vorm te kneden. Met deze technologie gaan de onderzoekers samen met de betrokken bedrijven de energie-efficiëntie van halfgeleiderchips verbeteren door ze nauwkeuriger te maken, de lichtopbrengst van witte ledlampen verhogen, en gevoeligere satellietsensoren ontwikkelen om bijvoorbeeld agrarische en andere bedrijven te helpen de stikstofuitstoot preciezer te bepalen.

Weerbaar tegen watervloed

Future FRM Tech: Future Flood Risk Management Technologies for rivers and coasts
Partner: UT/ET, Prof. Suzanne Hulscher, dr.ir Anouk Bomers en dr. Jord Warmink.
Totaal budget: 5,8 miljoen euro
Een groot deel van Nederland kan overstromen. Zo liep in de zomer van 2021 Limburg nog onder water. Zeespiegelstijging en weersextremen als gevolg van klimaatverandering maken nieuwe technische en natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid en klimaatadaptatie noodzakelijk. Het programma Future FRM Tech ontwikkelt onder andere overstromingsbestendige landschappen voor rivieren en estuaria, en innovatieve technische oplossingen voor waterkeringen. Hierbij nemen de onderzoekers expliciet ook de juridische, economische en governance-aspecten mee die nodig zijn voor toepassing. Aan de hand van casestudies voor de Lek, de Geul en Zeeland vergaart het programma kennis voor succesvolle implementatie in de praktijk.

Longblaasjes herstellen voor meer lucht bij COPD

RecovAir: REpairing lung damage via reCOVery of stromal heAlth to restore respIRatory function
Partner: UT, TNW (TechMed), dr. Jeroen Leijten en Professor Jai Prakash
Totaal budget: 3,8 miljoen euro
In Nederland lijden bijna 600.000 mensen aan COPD. Deze progressieve longziekte is tot op heden niet te genezen en wereldwijd doodsoorzaak nummer drie. Het RecovAir-programma wil hierin verandering brengen. Hiertoe verpakken de onderzoekers medicijnen of stamcellen in een ultradunne laag hydrogel. Zo kunnen ze de middelen heel gericht diep in de longen afleveren en voorkomen dat deze direct door het lichaam worden opgeruimd. Op plekken waar de longblaasjes beschadigd zijn, kunnen de medicijnen of cellen vervolgens de kapotte blaasjes repareren of vervangen. Op die manier kan dit programma de kosten van de gezondheidszorg verlagen en de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie van deze groep longpatiënten verhogen.

Bereikbare en leefbare stad zonder privéauto’s (XCARCITY)

Partner: Universiteit Twente, Faculteit EEMCS.
Totaal budget: 6 miljoen euro
Hoe houden we steden met steeds meer woningen bereikbaar? En hoe maken we schone en slimme mobiliteitsoplossingen zoals elektrische deelfietsen toegankelijk voor iedereen? XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad op basis van gemeten en gesimuleerde data van mobiliteit van personen en goederen. In deze virtuele modellen testen de onderzoekers mogelijke scenario’s en interventies voor specifieke problemen in Almere, Amsterdam en Rotterdam. Dit helpt overheidsinstanties, gebiedsontwikkelaars en vervoerders bij de besluitvorming rondom schone en toegankelijke mobiliteit in en naar steden. 

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en zij dragen bijna 12 miljoen euro bij uit eigen middelen. Met het budget kunnen 106 onderzoekers de komende jaren aan de slag. Samen kunnen ze een flinke stap voorwaarts zetten richting oplossingen, dat is de kracht van Perspectief.’

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)