HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sCreating intelligent manufacturing systemsNieuwsTwee toekenningen voor grensverleggende UT-onderzoeksprojecten via Open Competitie ENW-XS

Twee toekenningen voor grensverleggende UT-onderzoeksprojecten via Open Competitie ENW-XS

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 26 aanvragen in de Open Competitie ENW-XS toegekend. De onderwerpen variëren van het benutten van getijden om energie op te wekken, het bestuderen van het menselijk brein tot het ontwikkelen van innovatieve zelfgravende robots. Twee toekenningen zijn voor UT-onderzoek: 'Bio-inspired burrowing robot for soil penetration in limited-access sites' (Faculteit ET) and 'Solar-Powered autonomous microrobot with a self-oscillating “heart” (Faculteit TNW).

Bio-inspired burrowing robot for soil penetration in limited-access sites

Dr. ir. F.A.R. (Floriana Anna Rita) Anselmucci (Faculteit ET)

De opwarming van de aarde bedreigt onze veiligheid. Grondwaterstandschommelingen tasten de integriteit van de bodem aan, wat leidt tot ernstige verzakkingen in Nederland, instabiliteit van funderingen en structurele schade. De huidige ondergrondse saneringstechnieken zijn duur en ondoeltreffend. Een innovatieve zelfgravende robot wordt voorgesteld om de bodem te onderzoeken en funderingen te controleren. Geïnspireerd door de bewegingen van de regenworm, graaft de robot in de bodem met minimale verstoring. De instrumenten maken continu funderingsonderzoek, bodemkarakterisering en plaatselijke injectie van voegsel mogelijk. Tegelijkertijd kunnen de verkregen gegevens worden gebruikt als feedback om de voortgang van de robot te sturen.

Solar-powered autonomous microrobot with a self-oscillating “heart”

Dr. J.-Y. (Jian-Yao) Zheng (Faculteit TNW)

Microrobotica vergroot het bereik van menselijk gecontroleerde machines tot het sub-millimeter niveau. Ondanks het recente succes van robotica, blijft het realiseren van microrobots op zonnekracht een grote opgave door het gebrek aan geminiaturiseerde kracht aan boord. Recent hebben wij een nooit eerder vertoond ontwerp van een zelf oscillerend hart (SOH) dat wisselstroom kan genereren van niet periodiek zonlicht zonder een overschot aan elektronica ontwikkeld. In dit project zal ik het mechanisme en het frequentie synchronisatie op afstand gedrag van dit SOH onderzoeken en het gebruiken om microrobots te fabriceren die in staat zijn tot autonome voortbeweging op zonlicht.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)