HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sCreating intelligent manufacturing systemsNieuwsVan jonge onderzoeker tot asset manager: een spoor van techniek!

Van jonge onderzoeker tot asset manager: een spoor van techniek! Afscheidsrede Professor Leo van Dongen

Na 12,5 jaar neemt Leo van Dongen (Faculteit Engineering Technology) afscheid van de Universiteit Twente. Zijn voornaamste onderzoek ging over het effectief beheer van kapitaalgoederen en daarbij verzorgde hij onderwijs in de master track Mechanical Engineering. Tevens bracht hij het bedrijfsleven dichter naar de UT, met daaronder NS, ProRail, Alliander, Strukton en Defensie. Op 17 november 2022 houdt Van Dongen zijn afscheidsrede. 

In zijn rede behandelt hij zeven decennia technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Vooral de interactie tussen techniek en maatschappij met daarin zijn persoonlijke beleving en bijdragen.

“In de jaren 50 en 60, de wederopbouw na WO II, was er sprake van technische dominantie: de nieuwe publieke- en private infrastructuur werd opgebouwd door ingenieurs. Een periode waarin veel huishoudens thuis nog geen televisie, telefoon, auto, CV en dergelijke hadden. De energietransitie ging van steenkool naar gas. In de jaren 70 en 80 groeide de economie en de (auto) mobiliteit. Er ontstond een energiecrisis en er was sprake van opkomende democratisering. Initiatieven ontstonden, zoals de Deltawerken, kerncentrales (Borsele), Macintosch computers, CD’s en Vinex woonwijken. Nog steeds bleek de techniek van belang: technology push.” 

“In de jaren 90 plaatst de overheid zich meer op afstand. Er is sprake van privatisering, verzelfstandiging en vaak ook opsplitsing van bedrijven. Verdiencapaciteit en aandeelhouderswaarde staan voorop. Techniek komt op de achtergrond en grote bedrijven verkopen hun ‘ingenieursafdelingen’. Op diverse fronten ontstaan mislukkingen: ongelukken in Moerdijk, lange doorlooptijden bij RWS-projecten, woningcorporaties investeerden in risicodragend onroerend goed in plaats van sociale woningbouw en bij de NS mislukte het Fyra project.” 

“Begin deze eeuw is er gelukkig een herstel in operationele processen en staat techniek terug op de agenda, maar dan in de sfeer van technology pull. High Tech Human Touch dient zich aan. Voor mij de tijd dat ik in dienst van de NS de luiken open gooide. Onderhoud en asset management werden een vak, creëerden meerwaarde en werden niet langer gezien als een kostenpost. Zo ontstond ook het Dutch Institute World Class Maintenance. In 2010 werd ik op dat terrein hoogleraar in Twente.” 

“Mijn UT-leerstoel Asset Management & Maintenance Engineering ontwikkelde zich in een brede samenwerking met vele industrieën en verschillende disciplines over diverse faculteiten. Naast onderzoekresultaten ook summer schools, master classes en nieuwe vakken.“ 

“De laatste drie jaar ben ik bij de UT voorzitter van het departement Design, Production & Management: DPM. We werken aan de gehele product life cycle in de wereld van digitalisering en duurzaamheid.” 

“In de hectiek van de dag nemen we soms (te) snelle besluiten zonder de langetermijneffecten te overwegen. Met alle ervaringen is mijn tip: werken aan de toekomst doen we samen! Politiek, publiek/privaat bestuur, wetenschap, technici, operators en burgers. Wat dat betreft zijn we terecht een “People-First University”. 

Meer informatie
https://www.utwente.nl/en/academic-ceremonies/farewell-lectures/invitation-farewell-prof-dr-ir-leo-van-dongen.pdf 

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)