HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sImproving healthcare by personalized technologiesNieuwsTwee ERC Advanced Grants voor onderzoekers Universiteit Twente

Twee ERC Advanced Grants voor onderzoekers Universiteit Twente

De Europese Onderzoeksraad (ERC) kende 218 Advanced Grants toe aan uitmuntende onderzoeksleiders in heel Europa, als onderdeel van het Horizon Europe-programma. Twee daarvan gaan naar UT-onderzoekers Robert Passier en Detlef Lohse. Laatstgenoemde ontvangt daarmee zijn derde ERC Advanced Grant. De 218 subsidies - in totaal 544 miljoen euro - ondersteunen baanbrekend onderzoek op allerlei gebieden, van geneeskunde en natuurkunde tot sociale en menswetenschappen.

Prof. Dr. Robert Passier - Heart2Beat

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één. De huidige traditionele experimentele in vitro- en diermodellen om deze ziekten te onderzoeken zijn niet effectief genoeg om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Daarom creëert Heart2Beat geavanceerde 3D menselijke hartmodellen met behulp van innovatieve technologie, waaronder menselijke stamcelbiologie en engineering.

Passier wil een functioneel menselijk mini-hart maken dat daadwerkelijk vloeistof kan pompen zoals een echt hart. Deze en andere eerste geavanceerde 3D menselijke hartmodellen en platforms zijn nodig voor (ultra)high throughput screening en diepgaande multifunctionele pre-klinische analyse van gezond en ziek hartweefsel. Dit laat ons hart- en vaatziekten beter begrijpen en doelwitten voor geneesmiddelen te identificeren. Succesvolle toepassing van dit baanbrekende onderzoek zal leiden tot gepersonaliseerde geneeskunde en betere behandelingen voor patiënten met hartaandoeningen.

Prof. Dr. Detlef Lohse – MultiMelt

Er is te weinig bekend over de natuurkunde van het smelten en oplossen in vloeibare systemen. Smeltende voorwerpen creëren verschillen in temperatuur en concentratie in vloeistoffen. Dat heeft weer effect op die smeltende of oplossende objecten zelf. Waaronder op hun vorm, wat impliceert dat dergelijke systemen uiterst complex zijn, namelijk multicomponent, meerfasig, en met faseovergangen.

Een bijzonder relevant voorbeeld voor dit soort systemen zijn smeltende ijsbergen of gletsjers. De huidige modellen van smeltende gletsjers en ijsbergen wijken meer dan een orde van grootte af en weerspiegelen niet het waargenomen zeer snelle smeltproces. Met het veranderende klimaat is het essentieel om deze processen te begrijpen, zodat we de gevolgen ervan voor het milieu beter kunnen voorspellen en beheren. Een ander relevant voorbeeld, nu voor het oplossen in een andere vloeistof, is het oplossen van CO2 in brijn voor verbeterde methoden voor het afvangen en opslaan van koolstof. Deze kunnen de gevolgen van klimaatverandering helpen verzachten.

Lohse zal werken aan een dieper fundamenteel begrip van smelten en oplossen in multicomponente en meerfasige vloeistofsystemen. Hij zal dit doen met een combinatie van gecontroleerde experimenten en numerieke simulaties op verschillende schalen. In het project zullen Lohse en zijn team lokale grootheden zoals snelheid, zoutconcentratie en temperatuur meten en koppelen aan globale transportprocessen om tot een fundamenteel begrip te komen van deze multicomponent systemen met faseovergangen. Uiteindelijk zal dit onderzoek leiden tot een beter fundamenteel begrip van hoe ijsbergen precies smelten.

Derde Advanced Grant

Ongelooflijk genoeg is dit de derde ERC Advanced Grant die Lohse ontving, een zeldzame prestatie. De ERC Advanced Grant is een vijfjarige subsidie, bedoeld ter ondersteuning van excellente wetenschappers en geleerden op elk gebied. Het gaat hier om gevestigde onderzoeksleiders zijn, met een erkende onderzoeksprestaties.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)