Regenwaterbuffer en veilige data

De digitalisering van onze samenleving brengt kansen en uitdagingen. De Universiteit Twente loopt voorop in het ontginnen van deze nieuwe digitale wereld. Twee voorbeelden uit de praktijk: slimme regenwaterbuffers en een nieuwe vorm van dataencryptie.

Slimme regenwaterbuffers

Klimaatverandering maakt goede opvang en berging van regenwater urgenter. Met de gemeente Enschede en het Waterschap Vechtstromen ontwikkelt ir.ing. Richard Bults een nieuw systeem voor regenwatermanagement. De ‘Regentoren’ is een netwerk van slimme regenwaterbuffers, die hun bergingscapaciteit aanpassen aan weersvoorspellingen en –omstandigheden. 
Na een pre-pilot met zeven buffers van 250 liter is nu ook gestart met een pilot met zo’n 25 buffers bij particulieren thuis. In 2020 volgt een tweede pilot met onder meer een XXL-versie van de slimme regenwaterbuffer: een tank van 20.000 liter voor bedrijfsterreinen. Bults: ‘Waterberging in de openbare ruimte is volop in ontwikkeling. Met de Regentoren kiezen we een andere benadering: waterberging in de private ruimte, bij particulieren en bedrijven.’


IR.ING. RICHARD BULTS
ir.ing. R.G.A. Bults (Richard)
Onderzoeker creatieve technologie

'Als er een hoosbui op komst is, kunnen de computergestuurde regenwaterbuffers hun inhoud geheel of gedeeltelijk lozen en bergingscapaciteit vrijmaken. Daarna slaan ze het verse regenwater op voor gebruik tijdens droogte.’

VERsLEUTELD, MAAR BEWERKBAAR

In een tijd waarin data ‘de nieuwe aardolie’ vormen, is databeveiliging cruciaal. Extra uitdagend wordt het als gevoelige informatie over lands- en organisatorische grenzen heen wordt gedeeld, wat steeds vaker gebeurt – bijvoorbeeld tussen medici, politieorganisaties of bedrijven. Binnen de onderzoekslijn ‘Secure Data Sharing’ (Veilige Uitwisseling van Data) zoeken UT-wetenschapper dr. Andreas Peter en zijn team naar oplossingen. Een van de uitkomsten is een mechanisme waarmee versleutelde data te bewerken zijn zonder ontsleutelen. Het is inmiddels opgenomen op MISP (Malware Information Sharing Platform), een opensource platform voor veiligheidsinformatie dat onder meer gebruikt wordt door de NAVO. ‘Met onze techniek kunnen gebruikers specifieke informatie over cyberdreigingen delen in versleutelde vorm, daarin vinden wat relevant is en dat ontsleutelen; wat niet voor hun ogen bestemd is blijft versleuteld.’