HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sEngineering our digital societyNieuwsGrote onderzoeksbeurs voor verkleinen afstand tot arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsbeperking

Grote onderzoeksbeurs voor verkleinen afstand tot arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsbeperking

De Universiteit Twente gaat een nieuw matching algoritme en online klusplatformen ontwikkelen om de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te verkleinen. Wetenschapsfinancier NWO kende recent ruim 1,7 miljoen euro toe binnen het KIC Programma Meedoen op de arbeidsmarkt. “De realisatie van een duurzame inzetbaarheid van werkenden staat voor ons centraal.”

Kwetsbare werknemers met een arbeidsbeperking worden steeds vaker aangenomen door werkgevers. Toch leven ze nog steeds vaak in onzekerheid met name door kortlopende arbeidscontracten. Ook willen werkgevers en overheden voor het einde van 2026 meer dan honderdduizend nieuwe banen creëren voor deze doelgroep. Met behulp van een onderzoekbeurs van NWO gaat de Universiteit Twente onderzoek doen gericht om de duurzame werkgelegenheid en inclusie van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen.

Betekenisvol participeren

“Het doel van ons onderzoek is om samen met maatschappelijke partners sociale en technologische innovaties te realiseren zodat mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol kunnen participeren in de arbeidsmarkt”, vertelt projectleider Jeroen Meijerink. Veel mensen met een arbeidsbeperking gaan van het ene naar het andere tijdelijke contract en hebben een baan die niet altijd aansluit bij hun talenten en behoeften. Daarbij is er vaak weinig aandacht voor het investeren in de training en ontwikkeling van vaardigheden van deze werknemers. “De werkgevers zijn daar verantwoordelijk voor, maar willen die investering eigenlijk niet maken voor iemand die maar een jaar in dienst blijft. Dit alles staat de toegang tot duurzame arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking in de weg.”

Innovatieve Algoritmen en Online Platformen

De onderzoekers gaan nieuw algoritmen en bijbehoren matchingplatformen ontwikkelen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de juiste baan gaat helpen. Daarvoor willen de onderzoekers naar een breder pallet aan medewerker- en werkgeverkenmerken gaan kijken. “De huidige generatie algoritmes matchen vooral op vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde baan. Wij willen dat uitbreiden zodat een algoritme ook rekening houdt met de behoeften en kwetsbaarheden van individuen met een arbeidsbeperking”, verklaart Meijerink.

Job carving

Naast een slim algoritme gaat de Universiteit Twente ook onderzoeken wat een werkgever allemaal kan doen om de werknemers vervolgens duurzaam in te zetten. “Dat kan bijvoorbeeld door middel van een inclusief HRM beleid waar onder andere ‘job carving’ centraal staat. Dat houdt in dat je gaat schaven aan een functie om tot nieuwe banen te komen die (beter) passen bij de talenten en behoeften van individuele werknemers. Taken die niet passen bij de behoeften of de beperking van een medewerker haal je weg bij de taakomschrijving en vul je aan met vaardigheden en taken van andere functies binnen de organisatie”, vertelt Meijerink. Als eenmaal duidelijk is welke voorzieningen een werkgever kan treffen, willen de onderzoekers deze inzichten gebruiken om het matching algoritme te optimaliseren.

Online klusplatformen

Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar online klusplatformen. Meijerink vertelt dat “deze platformen vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen, en daarmee een geschikte organisatievorm zijn om onze innovatieve matching algoritmen in te zetten. In het bijzonder gaan we ons richten op coöperatieve platformen waar werknemers en werkgevers ‘in control’ zijn. Het doorontwikkelen van deze type platformen is wat ons betreft een belangrijke voorwaarde om te garanderen dat matching algoritmen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Meer informatie

Het onderzoek, getiteld ‘Don’t forget the forgotten! Towards a platform-based approach for sustainable employment of workers with a disability’, is een interdisciplinaire samenwerking. De Universiteit Twente werkt in dit onderzoek onder andere samen met het UWV, de Landelijke Cliëntenraad, Freshheads, de Werkgever.nl, het Landelijke Netwerk Sociaal Cooperatief Ondernemerschap, SBCM, Randstad, het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, University College Dublin, Stichting Practicum, Regio Twente, Alliander, 8vance en Novel T.

Dr. Jeroen Meijerink is de projectleider. Hij is universitair hoofddocent Human Resource Management (HRM) aan de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences (BMS). Verder zijn namens de Universiteit Twente de volgende UT’ers betrokken: dr. Maarten Renkema, dr. Simon Schafheitle, dr. Joschka Hüllmann en prof. dr. Tanya Bondarouk (allen Faculteit BMS), dr. Birna van Riemsdijk (Faculteit EEMCS) en drs. Linda Pasqual-van der Landen (DE&I team).

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)