HomeOnderzoekPromoties & oraties

Promoties en Oraties

Het bureau Plechtigheden en Ontvangsten

In opdracht van het College van Bestuur verzorgt het bureau Plechtigheden en Ontvangsten de organisatie van de oraties aan de Universiteit Twente. Het bureau zorgt daarbij niet alleen dat de plechtigheid vlekkeloos verloopt, maar begeleidt ook het traject eromheen, zoals uitnodigingen, drukwerk, catering en fotografie. Kortom: alles wat erbij komt kijken om van het evenement een succes te maken. Daarnaast verzorgt het bureau Plechtigheden en Ontvangsten ook het secretariaat van het College voor Promoties. Dit secretariaat is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en regelingen rondom promoties.

Promoties op de UT

Een promotie is het behalen van de academische graad van doctor door het schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift. Dit gebeurt onder supervisie van een hoogleraar die als promotor optreedt. Degene die gaat promoveren wordt een promovendus genoemd. Alle promoties vinden plaats in de Prof. dr. G. Berkhoffzaal (gebouw Waaier, nr 12).

Bekijk de agenda met alle promoties van de UT

Oraties op de UT

De inaugurele rede (oratie) is een openbare redevoering waarmee een nieuw benoemde hoogleraar zijn of haar ambt officieel aanvangt. Tijdens de oratie staat de leeropdracht centraal: welke rol speelt de hoogleraar in de komende vijf jaar in de ontwikkeling van zijn of haar vakgebied. Oraties worden in de Prof. ir. M.P. Breedveld-zaal gehouden (gebouw Waaier, nr 12).

Alle oraties van de UT worden aangekondigd in het evenmentenoverzicht van de UT, maar zijn (inclusief oratieboekjes) ook beschikbaar via www.utwente.nl/oraties.

Route-informatie

Promoties en oraties vinden plaats in gebouw Waaier (gebouw nr 12). Een plattegrond van de campus is te downloaden. Een routebeschrijving naar de campus is ook online te vinden.