Zie PDEng

Wat is een PDEng?

Een PDEng programma is een post-Master ontwerpersopleiding aan de Universiteit Twente met een duur van 2 jaar. De PDEng-opleidingen van de Universiteit Twente leiden in samenspraak met het bedrijfsleven mensen op die in staat zijn hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te maken voor complexe ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter. Dit betekent dat ontwerpers van deze opleidingen in staat zijn:

  • zelfstandig een ontwerp te maken voor multidisciplinaire vraagstukken;
  • zelfstandig en in samenwerking met collega’s een bijdrage te leveren aan een groter ontwerp;
  • snel te schakelen tussen verschillende detail niveaus;
  • richting te geven aan de totstandkoming van een ontwerp in teamverband.

De Universiteit Twente biedt PDEng programma’s aan op de volgende vakgebieden (let op, meer informatie over onze programma's vind je op onze Engelstalige website):

In het kort: hoe ziet het PDEng programma er uit?

Door middel van een onderwijsdeel op de universiteit (~60 EC) en een praktisch ontwerpdeel binnen een organisatie (~60 EC), combineert het programma academisch onderzoek in een industriële context met onderwijsmodules uit een breed scala aan onderwerpen:

  • De vakken in het onderwijsdeel hebben een verdiepend en verbredend karakter, waarbij er tevens ruime aandacht wordt besteed aan professionele vaardigheden zodat carrièremogelijkheden voor de trainee worden vergroot. Het verbredende en verdiepende gedeelte is een blok dat bestaat uit verplichte vakken en keuzevakken. Door ruime keuzemogelijkheden wordt er voor zowel de opdrachtgever als voor de trainee ruimte gecreëerd voor eigen invulling.
  • Het grootste gedeelte (≥60 EC) is het praktische gedeelte, waarbij de trainee werkt aan een uitdagende en innovatieve ontwerpopdracht binnen een organisatie. Deze opdracht is probleem-georiënteerd en betreft een oplossing voor een technologisch designprobleem. Daarbij zet de trainee verworven kennis en vaardigheden om in technologische innovaties voor industrie en samenleving. Bij de ontwerpopdracht krijgt de trainee begeleiding vanuit zowel de organisatie als vanuit de universiteit, waardoor wetenschappelijke kennis, praktische ervaring en projectmanagement expertise wordt gegarandeerd.