Voor het midden en klein bedrijf in Nederland zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Hieronder staan een aantal subsidies die betrekking hebben op o.a. salarissen, financiële injecties en belastingvoordelen die u als bedrijf kunt aanvragen.

Nederlandse overheidssubsidies

 Europese subsidies