PDENG PROGRAMMA Business & IT

Bent u geïnteresseerd in een ontwerper op het gebied van Business & IT, of mocht u een werknemer met een mastergraad hebben die u in dit traject wilt laten meelopen, dan kunt u contact opnemen met de opleidingsdirecteur Business & IT Luís Ferreira Pires

E-mail: l.ferreirapires@utwente.nl
Telefoon: +3153 489 3843

PDEng Programma Civiele Techniek

Bent u geïnteresseerd in een civieltechnisch ontwerper, of mocht u een werknemer met een mastergraad hebben die u in dit traject wilt laten meelopen, dan kunt u contact opnemen met de opleidingsdirecteur Civiele Techniek Seirgei Miller of de Directeur Business Development van de faculteit Engineering Technology: Timo Meinders.

E-mail: ce-pdeng@utwente.nl
Telefoon: +3153 489 5886

PDEng Programma Energie en Procestechnologie

Bent u geïnteresseerd in een procestechnologisch ontwerper op het gebied van energietechnologie, procestechnologie of materialen, of mocht u een werknemer met een mastergraad hebben die u in dit traject wilt laten meelopen, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de PDEng opleiding Energie en Procestechnologie, Gerrit Brem, of de Directeur Business Development van de faculteit Engineering Technology: Timo Meinders.

E-mail: ept-pdeng@utwente.nl
Telefoon: +3153 489 2561

PDEng programma Maintenance

Bent u geïnteresseerd in het PDEng programma Maintenance, of mocht u een werknemer met een mastergraad hebben die u in dit traject wilt laten meelopen, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de PDEng opleiding: Prof.dr.ir. Dik Schipper, of de Directeur Business Development van de faculteit Engineering Technology: Timo Meinders.

E-mail: mt-pdeng@utwente.nl
Telefoon: +3153 489 2469

PDEng Programma Robotica

Bent u geïnteresseerd in een robot-technisch ontwerper, of mocht u een werknemer met een mastergraad hebben die u in dit traject wilt laten meelopen, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de PDEng opleiding Robotica, Tom Vaneker, of de Directeur Business Development van de faculteit Engineering Technology: Timo Meinders.

E-mail: robotics-pdeng@utwente.nl
Telefoon: +3153 489 2472

Bezoekadres Universiteit Twente

Universiteit Twente
Faculteit Engineering Technology
Professional Doctorate in Engineering
Gebouw: De Horst
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede