Pre-Master-studenten

Als premasterstudent word je ingeschreven in een bacheloropleiding. Zie het overzicht van masteropleidingen met bijbehorende bacheloropleidingen

Voor een premaster traject betaal je in plaats van collegegeld een vergoeding per EC (studiepunt). De bedragen voor de vergoeding van een premaster staan vermeld op onze pagina omtrent collegegeld.

Wat betekent dit?

Gelijktijdig een premaster inschrijving en een master inschrijving.

Als je naast je voltijd inschrijving voor een master een inschrijving hebt voor een premaster dan ben je voor de premaster vrijgesteld voor het betalen van de vergoeding. Je betaalt voor de master het voor jou geldende voltijd bedrag aan collegegeld.

Doe je in Studielink een uitschrijfverzoek voor de master, dan heb je per eerste van de maand volgend op je uitschrijving alleen een inschrijving als premaster student. Je bent dan in plaats van collegegeld een vergoeding per EC verschuldigd over het resterende aantal EC’s. Vraag de studieadviseur van je premaster programma een toelatingsbesluit met het resterende aantal EC’S naar Student Services / registration op te sturen.

Premaster behaald en doorstromen naar de master

Als je je premaster afrondt ben je toelaatbaar tot de bijbehorende master. Je inschrijving gaat dan over van een premaster inschrijving met een betaling per EC naar een masterinschrijving met betaling van collegegeld.

Stroom je per 1 september of 1 februari (instroommomenten) door naar de master, meld je in Studielink aan voor de betreffende master en regel de betaling van je collegegeld.