Als premasterstudent word je ingeschreven in een bacheloropleiding. Zie het overzicht van masteropleidingen met bijbehorende bacheloropleidingen

Voor een premaster traject betaal je in plaats van collegegeld een vergoeding per EC (studiepunt). De bedragen voor de vergoeding van een premaster staan vermeld op onze pagina omtrent collegegeld.

Wat betekent dit?

  • Na aanmelding en toelating bepaalt de opleiding het totaal aantal ECs van je premaster. In plaats van collegegeld betaal je in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele premaster.
  • De hoogte van de vergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal ECs van je premaster.
  • De hoogte van de vergoeding is niet afhankelijk van het aantal maanden dat je ingeschreven staat.
  • De uiterste duur van je premaster is twee maal de nominale duur van je premaster waarin je ook recht hebt op twee tentamenkansen.
  • Als je stopt met je premaster, kun je niet meer terugkomen om deze premaster af te ronden.
  • Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij uitschrijving.
  • Met een premaster inschrijving mag je alleen de met de opleiding afgesproken premaster vakken volgen en afronden. Extra vakken zijn niet toegestaan.
  • Je wordt als student ingeschreven en je gegevens worden doorgegeven aan DUO. Denk je recht te hebben op studiefinanciering, neem dan contact op met DUO.

Gelijktijdig een premaster inschrijving en een master inschrijving.

Als je naast je voltijd inschrijving voor een master een inschrijving hebt voor een premaster dan ben je voor de premaster vrijgesteld voor het betalen van de vergoeding. Je betaalt voor de master het voor jou geldende voltijd bedrag aan collegegeld.

Doe je in Studielink een uitschrijfverzoek voor de master, dan heb je per eerste van de maand volgend op je uitschrijving alleen een inschrijving als premaster student. Je bent dan in plaats van collegegeld een vergoeding per EC verschuldigd over het resterende aantal EC’s. Vraag de studieadviseur van je premaster programma een toelatingsbesluit met het resterende aantal EC’S naar Student Services / registration op te sturen.

Premaster behaald en doorstromen naar de master

Als je je premaster afrondt ben je toelaatbaar tot de bijbehorende master. Je inschrijving gaat dan over van een premaster inschrijving met een betaling per EC naar een masterinschrijving met betaling van collegegeld.

Stroom je per 1 september of 1 februari (instroommomenten) door naar de master, meld je in Studielink aan voor de betreffende master en regel de betaling van je collegegeld.