Inschrijving

Hoe werkt de inschrijving?

Als je je aanmelding ingediend hebt en je toelaatbaar bent, dan ontvang je automatisch alle informatie per e-mail om je inschrijving af te ronden.

Wanneer word je ingeschreven?

De inschrijving is geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en dient vóór 31 augustus te worden geregeld. Zodra je inschrijvingsverzoek is ontvangen wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden van inschrijving voldoet.

Ben je inschrijvingsgerechtigd, zijn alle inschrijvingsbescheiden aanwezig en is het college- en/of examengeld betaald, dan wordt je inschrijving afgehandeld.

Wil je er zeker van zijn dat je vanaf 1 september  succesvol staat ingeschreven?
Dan dien je tijdig, vóór 1 september aan al je aanmeldings- en inschrijvingsverplichtingen te hebben voldaan! Meer informatie over aanmelden en inschrijven

Wanneer ben ik ingeschreven?

Zodra je een mail met bevestiging van inschrijving hebt ontvangen en je status in Studielink (onder Mijn Opleidingen) is veranderd van <verzoek inschrijving ingediend> naar <Ingeschreven>, dan sta je ingeschreven.

Bewijs van inschrijving

Zodra je een mail met bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, kun je via OSIRIS Student een voorgedrukte verklaring van inschrijving downloaden, opslaan of printen. Dit is pas mogelijk na je een mail van ICT hebt ontvangen met je accountgegevens deze ontvang je vanaf december op je prive email.

Officiële verklaring van inschrijving

Mocht de verklaring van inschrijving vanuit OSIRIS Student niet voldoende zijn, neem dan contact op met Student Services.

Inschrijving annuleren

Je kunt je verzoek tot inschrijving vóór 1 september kosteloos intrekken of annuleren. Doe dit uiterlijk 31 augustus 2023 via Studielink. Vanaf 1 september 2023 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven! Meer informatie over het aanmelden voor een bachelor opleiding en het aanmelden voor een (pre-)master opleiding vind je op de betreffende websites.