Permission Portal – Verzoek aan studenten

Er zijn een aantal externe partijen die graag studentinformatie willen ontvangen van de Universiteit Twente. Wettelijk gezien mag de universiteit deze informatie niet leveren zonder toestemming van de studenten.

Via de UT Permission Portal kun je, per externe partij, aangeven of je deze toestemming wel/niet verleend. Mocht je je later bedenken, dan kun je hier op een later moment je keuze wijzigen. Op moment van de aanvraag zal eerst de Permission Portal geraadpleegd worden. Heb je op datum x geen toestemming verleend, dan word je informatie niet doorgeven. Wil je later toch toestemming geven? Dan word je informatie de volgende keer wel doorgegeven aan de partij waar je toestemming voor hebt gegeven.

Permission Portal
Naar de Permission Portal

Je kunt ten alle tijden inloggen met je UT it-account en je voorkeur aangeven. Heb je geen voorkeur aangegeven, dan zien we dat als ‘nee geen toestemming verleend’.

Op deze pagina vind je informatie over de partijen die studentinformatie aanvragen en welke informatie vervolgens aan deze partijen wordt doorgegeven.

KIVI

KIVI is het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Dit is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Het Kivi vraagt ieder jaar in januari de gegevens op van alle studenten die zijn geslaagd voor een Bachelor of Master opleiding in het voorafgaande jaar. Deze personen worden geregistreerd in het nationale register van ingenieurs. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Als je hier in de Permission Portal toestemming voor verleend, zal de UT de volgende informatie doorgeven:

 • Studentnaam: (voornaam, achternaam)
 • Student e-mailadres
 • Genoten opleiding
 • Examendatum

Meer informatie over KIVI is te vinden op de website.

Middelbare scholen informeren over studievoortgang oud-leerlingen

Middelbare scholen hebben als belangrijkste doel hun leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Om vast te stellen of dat doel gerealiseerd wordt is het nodig dat scholen elk jaar door het vervolgonderwijs geïnformeerd worden over het studiesucces van oud-leerlingen. Niet alleen op het niveau van het jaarlijks cohort geslaagden, maar ook op naam van elke individuele oud-leerling. Dit laatste is noodzakelijk om de cijfers van een context te voorzien. Scholen bieden steeds vaker aan (groepen van) individuen specifieke onderwijsarrangementen aan in de vorm van plusklassen, tweetalig onderwijs, technasiumstroom of deelname aan Pre-University programma’s. Om het effect van dergelijke arrangementen te kunnen meten, volstaat geaggregeerde data niet aangezien de koppeling daarmee niet te maken is.

Als je hiervoor in de Permission Portal toestemming verleend, zal de UT de volgende informatie doorgeven over jouw studiekeuze en –resultaten aan het eind van het eerste studiejaar:

 • Studentnaam (achternaam) ;
 • UT opleiding waarop de student is ingeschreven (Jaar X) ;
 • Totaal aantal behaalde EC's aan het eind van het eerste studiejaar (Jaar X);
 • Herinschrijving tweede studiejaar bij de UT (Jaar X+1) door middel van vermelding van de UT opleiding (als de student is vertrokken, wordt dat teruggekoppeld als ‘Geen UT inschrijving’).

De betreffende middelbare school krijgt eenmalig een lijst van haar eigen oud-leerlingen. De lijst wordt gedeeld via een SharePoint omgeving waar alleen de betreffende contactpersoon van de school toegang toe heeft.

Bedrijvendagen Twente

Het grootste carrière-evenement van Nederland. Het evenement is er op gericht contacten te faciliteren tussen studenten, post-gediplomeerden en alumni met bedrijven.

Voor aanvang van het evenement: zal de UT (door CES) via het UT Student News alle studenten attenderen op en verwijzen naar de bedrijvendagen.

Tijdens het evenement: zal bij de ingang je collegekaart gescand worden, waarmee Stichting Bedrijvendagen je studentnummer opslaat en een naam-badge maakt die opgespeld kan worden. Door deze actie hebben ze na afloop een overzicht van studentnummers die het evenement bezocht hebben.

Na afloop van het evenement: zal de UT, wanneer je hier in de Permission Portal toestemming voor verleend en je op de lijst aanwezige studentnummers voorkomt, de volgende informatie delen met Stichting Bedrijvendagen:

 1. Studentnummer
 2. Voorletters, voorvoegsel, achternaam
 3. E-mailadres
 4. Faculteit
 5. Examentype
 6. Opleiding
 7. Start cohort
 8. Laatste jaar van inschrijving

Stichting bedrijvendagen gebruikt deze informatie om:

 • Te vergelijken hoeveel en welke bezoekers ook deelgenomen hebben aan andere activiteiten van de stichting;
 • Promotie voor een volgende editie beter af te stemmen op de doelgroepen die komen.
 • Een lage opkomst van een bepaalde doelgroep kan als oorzaak hebben dat er geen bedrijven op de Carrièrebeurs staan die voor deze doelgroep interessant zijn. De Bedrijvendagen is een evenement voor alle studenten op de UT, dus dit betekent dan dat ze voor een volgende editie meer bedrijven moeten benaderen die wel interessant zijn voor die doelgroep.

Heb je de bedrijvendagen niet bezocht? Dan zal de UT in geen enkel geval informatie over je delen. Meer informatie over Bedrijvendagen Twente is te vinden op de website.