Brochure ontvangen?
Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management

De Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management bestaat uit 6 seminars van 2 dagen, verspreid over een periode van 6 maanden. De focus van het programma ligt op concreet door de deelnemers meegenomen cases, waarbij door middel van het analytische modellen (SARA, Diamond model)  en risk-modelling op preventieve wijze acties kunnen worden opgezet in de eigen werkcontext.

De verhouding tussen Cybercrime en cybersecurity is een spel van kat en muis. Strategievorming kan helpen om een stap voor te blijven.Marianne Junger, hoogleraar Cyber Security en Business Continuity aan de Universiteit Twente

De docenten in het programma zijn gerenommeerde hoogleraren en docenten op het gebied van computerwetenschappen en sociale wetenschappen.  

THEMATISCH RAAMWERK

De seminars kennen een interactief karakter, waarbij de docenten korte inleidingen verzorgen en daarna samen met de deelnemers de vertaalslag maken naar de eigen werkcontext.

Seminar 1 vormt de introductie op het thema van de master course, waarbij wij een introductie geven over de internettechnologie, met haar kwetsbaarheden. In het 2e seminar wordt ingegaan op oorzaken van criminaliteit en situationele criminimaliteitspreventie. In het 3e seminar vormen de menselijke en economische factoren van cybercrime de rode draad. Het risicomanagement voor cyberspace wordt in seminar 4 uitvoerig behandeld, daarbij worden tevens richtingen geboden om het risicobewustzijn in de eigen werkcontext te vergroten. Seminar 5 geeft inzicht in forensisch onderzoek en de juridisch aspecten van internet en cyber. In het afsluitende seminar komen de ethische aspecten aan bod en wordt het programma afgesloten met de door de deelnemers uitgevoerde Problem Oriented Policing opdracht. 

Het besef dat het internet zélf kan uitvallen, is er nog niet.Aiko Pras, hoogleraar Internet Security aan de Universiteit Twente

Onderwerpen Master Course

De Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management biedt een breed scala aan onderwerpen. We zullen aandacht besteden aan:

 1. De psychologie van (cyber) misdaad
 2. Misdaadwetenschap: de online misdaden
 3. Internet begrijpen voor ‘non-techies’ en de misdrijven online
 4. Cybercrime en human factors online,
 5. Cybercrime (and fraud) in organizations
 6. Economische factoren in cybercrime en cybersecurity
 7. Risk management: a. risk management for cyberspace, b. digitale strategie, grote mogelijkheden, grote risico’s
 8. Policing het internet - forensics: de rol van opsporing en issues die hierbij een rol spelen
 9. Internet law: juridische aspecten van de online wereld
 10. Ethische problemen online

Toetsing in de praktijk

De master course wordt afgesloten met een opdracht gerelateerd aan de eigen werkpraktijk, waarbij een specifiek delict op wetenschappelijke wijze wordt geanalyseerd en praktische oplossingen worden gepresenteerd om het probleem te lijf te gaan met het vermelden van de te verwachten effecten. Wanneer voldaan is aan deze opdracht ontvangt de deelname een Certificaat van Deelname van de Universiteit Twente. Het certificaat biedt de deelnemer de mogelijkheid vrijstelling te verkrijgen in de Master Risicomanagement (MSc) van de UT.

Data en kosten
Start 19 december. Meer weten over de investering?
Meer informatie

uw leervraag

Wat speelt er in uw organisatie? Wij willen concreet een bijdrage leveren aan het proces van digitalisering en risicomanagement. Afhankelijk van uw leervraag wordt de vorm aangepast in een van de volgende opdrachten:

 • Individuele opdracht op basis van Problem Oriented Policing  
 • Individuele reflectie (uitsluitend voor deelnemers die de specialisatie volgen)
 • Individuele presentatie op basis van Problem Oriented Policing (uitsluitend voor deelnemers die de specialisatie volgen)

Contact

Vragen over de Master Course Cybercrime, Cybersecurity & Risk Management? Neem contact op met studieadviseur Marjolein van der Leer. U kunt haar telefonisch bereiken op 053-4891275 of mailen op professional-learning@utwente.nl.