Pro-U is een samenwerking tussen Pre-U en de UT vakgroep ELAN voor docentontwikkeling, welke een aanbod heeft voor professionalisering van docenten en scholen.

Pro-U biedt programma’s met als doel docenten te inspireren, te verdiepen of te adviseren in een bepaald onderwerp. De onderwerpen uit het aanbod zijn gericht op specifieke vakken, didactiek en onderwijsontwikkeling. De inspirerende activiteiten zijn bedoeld om kort kennis te maken met een bepaald onderwerp en de docent hiertoe te enthousiasmeren. Verdiepende activiteiten zijn van langere tijdspanne waarbij nog dieper in de inhoud wordt ingegaan. Adviserende activiteiten komen voort uit een vraag van de school en worden behandeld in samenwerking met medewerkers van ELAN.

AANBOD 

  • Inspirerende activiteiten zijn bedoeld om kort kennis te maken met een bepaald onderwerp, dit kan in de vorm van deelname aan een inspiratiemiddag of bijvoorbeeld de Conferentie Twents Meesterschap.
  • Verdiepende activiteiten hebben een tijdspanne van meerdere dagen waarbij nog dieper in de inhoud wordt ingegaan. De onderwerpen uit het aanbod zijn gericht op specifieke vakken, didactiek en onderwijsontwikkeling.
  • Adviserende activiteiten komen voort uit een vraag uit de school en worden behandeld in verandertrajecten en assessments.
Ga voor meer informatie, bijvoorbeeld over het volledige aanbod, naar de Pro-U website.
Pro-U website