Door het aanspreken van zowel de leerling als de docent wordt gewerkt aan de Pre-U missie: ontwikkeling van talent middels goed onderwijs. 

Pre-U streeft, onder andere in samenwerking met de UT vakgroep voor docentontwikkeling (ELAN), naar ondersteuning en professionalisering van docenten in het primair en voortgezet onderwijs.

AANBOD

De UT biedt docenten programma’s met grofweg twee doelen. Enerzijds wordt vanuit Pre-U ingezet op ondersteuning in de klas middels de persoonlijke assistenten voor de leraar, leskoffers, de online leeromgeving en science on tour. Anderzijds wordt via Pro-U bijgedragen aan de professionaliseringsmogelijkheden voor docenten, middels een gevarieerd aanbod van inspirerende, verdiepende en adviserende programma’s voor docenten en ondersteunend personeel.