NLT-modules

geef het NLT onderwijs vorm met de modules van de Universiteit Twente.

Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een modern keuzevak voor de bovenbouw van havo en vwo. NLT laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen. Het vak is bedoeld als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van bèta en technologie. 

NLT stelt de samenhang tussen de verschillende bètavakken centraal. Problemen die we op dit moment om ons heen ervaren, vereisen een interdisciplinaire benadering. In scholen waar NLT wordt aangeboden, leren leerlingen hedendaagse problemen op een interdisciplinaire wijze te benaderen. Dit ontstaat door een intensieve samenwerking tussen bètadocenten. Het vak NLT is modulair opgebouwd: scholen vullen hun programma met gecertificeerde modules, waarvan de Universiteit Twente er ook enkele heeft vormgegeven. De NLT-modules van de Universiteit Twente zijn door Vereniging NLT gecertificeerd. 

Aanmelden & meer informatie

Om het vak NLT te kunnen aanbieden, moet een school lid zijn van de vereniging NLT. Bekijk deze website voor meer informatie.

NLT-Modules

Ruimte voor de river
naar de site
Modelleren
naar de site
Leven met Robots
naar de site
Lijmen en Hechting
naar de site
Kunstnier en Membranen
naar de site
Lab on a chip
naar de site
Digitale Technologie (Schakel module)
naar de site