Volg échte bachelorvakken

In de Specialise track van het honoursprogramma volg je reguliere bachelor  wiskundevakken in colleges met UT studenten. Je ervaart hoe het is om te Studeren, en kan zo je eerste studiepunten verdienen.

In de Specialise track krijg je de kans om samen met eerstejaars UT-studenten deel te nemen aan bachelor wiskundevakken. Je ervaart hoe het is om colleges te volgen en tentamens te maken. Daarnaast organiseert Pre-U ongeveer elke drie weken een sessie over studie en academische vaardigheden. Samen met je tutor werk je dan aan onderzoek doen, plannen, effectief zijn, zelfreflectie en je rol in de maatschappij. Allemaal tools om je voor te bereiden op toekomstig academisch succes. 

Bèta versus gamma

In de Specialise track volgen leerlingen wiskundevakken, waaronder Calculus. Wiskunde is een onderdeel in alle bèta bacheloropleidingen aan de UT, zoals Technical Computer Science, Biomedische Technologie en Technische Natuurkunde. 

Inhoud & planning

 • Kwartiel 1 & 2: de basis

  Tijdens het eerste half jaar wordt de basis gelegd voor de rest van de Specialise track door het volgen van algemene wiskunde vakken (Calculus) op de Universiteit Twente. Samen met bachelor studenten worden de Engelstalige hoor- en werkcolleges gevolgd. Dit kan op drie verschillende niveaus.

 • Kwartiel 3 & 4: verdiepen

  Met het volgen van nog twee wiskunde vakken in kwartiel 3 en 4 ontwikkel je een goede basis voor het starten van veel van de bèta bacheloropleidingen aan de UT. Je kent namelijk de inhoud van verschillende relevante wiskundige vakken, en ervaart hoe het is om te studeren aan de universiteit.

 • Pre-U bijeenkomsten

  Twee à drie keer per kwartiel vinden er Pre-U bijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten besteden we aandacht aan studie- en academische vaardigheden onder begeleiding van UT-studenten. Deze bijeenkomsten dragen bij aan de ontwikkeling als academicus en de voorbereiding op het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die we behandelen tijdens de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld: plannen, effectief werken, academisch schrijven, onderzoek doen en de rol als academicus.

 • Pre-bachelor thesis

  In het laatste deel van het Honoursprogramma werken leerlingen samen aan de pre-bachelor thesis. Je voert een wetenschappelijke opdracht uit waarin je de wiskunde die je geleerd hebt toe kan passen. Het is hierbij mogelijk om gebruik te maken van de (onderzoeks)faciliteiten van de UT. We doorlopen de ontwerp of onderzoekscyclus en er worden werkcolleges over het schrijven van een paper, geven van feedback en presenteren gevolgd. 

  Tijdens de pre-bachelor thesis leren Honoursleerlingen om initiatief te nemen en kritisch te kijken naar hun eigen eindproduct. Eind januari wordt de thesis afgerond door het schrijven van een wetenschappelijk paper.

  Het Honoursprogramma wordt, indien succesvol afgerond, afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking. Dit is een officiële academische plechtigheid waar iedere leerling zijn of haar resultaten presenteert en het diploma in ontvangst neemt.

Docenten

Tijdens de Specialise track word je begeleid door verschillende docenten en tutoren. Zo worden de wiskunde vakken gegeven door UT-docenten en is er een Honours docent die de Pre-U sessies verzorgd. Ook wordt jouw persoonlijke leerproces begeleid door Pre-U medewerkers; studenten van de UT. Ook de organisatie van het programma wordt verzorgd door Pre-U medewerkers, bij de zogenaamde HP coördinatoren kun je terecht voor alle praktische zaken.

Werkvormen, toetsing & tijdsinvestering

In de Specialise track volgen leerlingen Engelstalige vakken in verschillende werkvormen. Zoals videocolleges, werkcolleges en begeleide zelfstudie momenten. Verder maak je dezelfde schriftelijke tentamens als de UT bachelor studenten. Voor die tentamens krijg je cijfers en verder werk je voor je portfolio aan opdrachten waar je feedback op krijgt om te verwerken.

Je volgt het rooster van de UT bachelorvakken en daarnaast neem je deel aan de tutor sessies. Er is geen vaste dag dat je naar de campus komt, want het rooster kan per week en/of vak verschillen. Gemiddeld kom je ongeveer twee keer per week naar de UT. De tijdsinvestering per week is gemiddeld 6-10 uur.

Ella

Van het honoursprogramma blijft ook het sociale contact me erg bij, ik heb nog steeds contact met mijn medeleerlingen.

Ella

Voorkennis

Het volgen van de wiskundevakken in de Specialise track vereist voorkennis. Je volgt tenminste wiskunde B op school en je dient vóór aanvang van de Specialise track specifieke wiskundige thema’s te behandelen. 
Hieronder vind je de vereiste voorkennis (in de veelgebruikte methode 'Getal en Ruimte' (11e editie) hoofdstukken 6, 7, 9, 11 en 12) in een pdf.

Aanmelden

Voor het Honoursprogramma hanteren we een selectieprocedure. Aanmelden voor het Pre-U Honoursprogramma (start september 2024) is op dit moment nog niet mogelijk. Meer informatie over de aanmeld- en selectieprocedure wordt begin 2024 bekend gemaakt op deze website. De aanmelddeadline is 16 mei 2024. Vragen? Neem dan contact met ons op via honoursprogramma-pre-u@utwente.nl