Inschrijven voor een minor

Let op: Inschrijving voor kwartielbegin afronden in Osiris (voor de module) en in het minor-systeem

Inschrijven op een minor loopt via OSIRIS-student en is mogelijk voor minors van het 1e semester:

 • Vanaf de dag van de minorvoorlichtingsmarkt (woensdag 29 maart 2017) tot en met vrijdag 12 mei 2017.
 • Let op: de inschrijving van Leren Lesgeven sluit eerder, namelijk op woensdag 19 april.
 • Voor de aanschuifminors We Create Identity, Smart Envorinments en Psychology in Learning & Instruction is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en geldt vol is vol. Datzelfde geldt voor de HTHT-minor Aerospace Management & Operations en voor de verdiepende minor Lab on a Chip.

Voor aanschuifminors in het 2e semester loopt de inschrijfperiode van maandag 27 november 2017 tot en met vrijdag 12 januari 2018. 

Het inschrijven op minors via OSIRIS is bedoeld voor UT-studenten die minors moeten volgen. Inschrijven op een minor is verplicht en kan alleen gedurende de hierboven genoemde inschrijfperiode en alleen via OSIRIS.  Een UT-student kan zich in OSIRIS voor maximaal 30 EC inschrijven op minors. In de praktijk betekent dat 2 minors van 15 EC. Raadpleeg voor je start met het inschrijven of de minor wel voor jou toegankelijk is:

Uitzonderingen

 • Study abroad – daarvoor doorloop je een procedure en word je uiteindelijk via de opleiding ingeschreven voor een zogenaamde exchange minor.
 • Een minor volgen aan een andere Nederlandse universiteit of hogeschool. Bij goedkeuring van je voorstel word je via de opleiding ingeschreven voor een zogenaamde exchange minor.
 • Schakelprogramma naar een master van een andere opleiding. Vraag informatie hierover bij je eigen of die andere opleiding.

Let op: Als je een minor wilt volgen dan moet je:

 1. Je inschrijven voor de minor tijdens de inschrijvingsperiode van de minors met gebruikmaking van de minorcode/minornaam.
 2. Vlak voor de start van het kwartiel je inschrijven voor de bijbehorende OSIRIS-module met gebruikmaking van de OISIRIS-code.

Door het inschrijven op de minor zorg je ervoor dat je deze minor kan volgen. Door het inschrijven op de module vlak voor het kwartiel krijg je, net als altijd, toegang tot Blackboard voor de bijbehorende OSIRIS-module. Pas dan is alle informatie voor de TOM-module op Blackboard helemaal actueel. 

Wat te doen als je vanwege buitengewone omstandigheden je niet tijdens de inschrijfperiode voor een minor hebt ingeschreven? En je wilt je alsnog inschrijven voor een minor, terwijl de minorinschrijving gesloten is.

 • Hou er rekening mee dat de minor volgeboekt kan zitten. Dat risico is verbonden aan niet-inschrijven tijdens de inschrijfperiode.
 • Stuur een e-mail naar minor@utwente.nl met tekst en uitleg over de reden waarom je niet tijdens de inschrijftermijn hebt kunnen inschrijven.
 • Op basis van je e-mail worden in het antwoord de vervolgstappen gegeven. 
Inschrijven op een minor via OSIRIS

Inschrijven op een minor via OSIRIS

Voor het inschrijven op een minor in OSIRIS volg je onderstaande procedure:

 • Log in in OSIRIS zoals je dat ook voor andere toepassingen doet
 • Kies de optie Inschrijven (in de menubalk bovenaan)
 • Kies het tabblad Inschrijven
 • Klik op de link Minor
 • Zoek de minor van je keuze met een geschikt zoekwoord of klik op het pijltje naast de drop-down lijst om de aanbiedende faculteit te selecteren of doe niets om alle minors te zien
 • Klik op Volgende (bovenaan of onderaan de pagina)
 • Vink de minor van je keuze aan (helaas kun je ook minor te zien krijgen waarop je je niet kunt inschrijven)
 • Klik op Inschrijven (bovenaan of onderaan de pagina)

Je bent, tenzij je de melding hebt gekregen dat je niet aan de ingangseisen voldoet, administratief ingeschreven voor deze minor van je keuze en ontvangt een email ter bevestiging daarvan.  Deze administratieve inschrijving is nog geen garantie voor je deelname aan de minor(s), omdat nog gecontroleerd moet worden of je tijdig voldoet aan de algemene toelatingseisen gesteld door je opleiding. Of je minor goed- of afgekeurd is kun je zien in je Studie Voortgangsoverzicht in OSIRIS. Het tijdstip waarop dit gebeurt is afhankelijk van de peildatum die jouw opleiding hanteert voor het checken van de toelatingseisen. 

De minors van Leren lesgeven hebben een deelnamebeperking, bij overinschrijving vindt een intakeprocedure plaats.  

Je kunt je voor 30 EC aan minors inschrijven, dus in principe voor 2 minors van 15 EC. Kies je voor de 30 EC variant van Leren Lesgeven dan kun je je alleen voor die minor inschrijven. 

Als je al voor 30 EC’s aan minors staat ingeschreven en nóg een minor wilt volgen, neem dan contact op met de centrale coördinator Major-minor.

Mocht je na het raadplegen van deze site en de website van je opleiding en mogelijke adviezen van je medestudenten en van anderen toch problemen ondervinden bij het inschrijven, stuur dan een mail naar minor@utwente.nl.

 

N.B. als je minor is goedgekeurd, dan ben je toegelaten tot de minor. Je moet je dan nog wel voor aanvang van blok 1A en later blok 1B in OSIRIS inschrijven op de module die bij de minor hoort. Zodoende krijg je ook toegang tot Blackboard.


Uitschrijven op een minor via OSIRIS

Uitschrijven op een minor via OSIRIS

Mocht je bij het inschrijven op een minor via OSIRIS hebben vergist of tijdens de inschrijfperiode je inschrijving op een minor willen wijzigen, dan volg je de onderstaande procedure.

 • Log in in OSIRIS zoals je dat ook voor andere toepassingen doet
 • Kies in de menubalk bovenaan de optie Uitschrijven
 • Kies het tabblad Overzicht inschrijvingen
 • Vink de minor aan waarvan je je inschrijving ongedaan wilt maken
 • Klik (bovenaan of onderaan de pagina) op Uitschrijven. Je inschrijving op een minor is nu ongedaan gemaakt en je ontvangt een e-mail ter bevestiging daarvan. Je kunt je nu opnieuw inschrijven voor een andere minor