Zie Onderwijs

KEUZERUIMTE TIJDENS DE STUDIE

Tijdens je studie aan de Universiteit Twente is er volop ruimte om je te ontwikkelen buiten het reguliere onderwijsprogramma.

Zo zijn er keuzemodules om je te verbreden in andere disciplines en kan je er bijvoorbeeld voor kiezen een deel van je studietijd in het buitenland door te brengen.

Minor

De bacheloropleiding bevat naast een kernprogramma van 150 EC een profileringsruimte van 30 EC. De profileringsruimte wordt op de UT gevuld met minors. Het bijzondere bij de UT is dat er veel combinaties mogelijk zijn. Studenten kunnen kiezen uit bijvoorbeeld High Tech Human Touch-modules, studeren in het buitenland of verdiepende minors.

De invulling van de profileringsruimte is primair gericht op verbreding (T-shaped professional) en internationalisering (global citizen). Een T-shaped professional is een expert die gespecialiseerd is in zijn of haar vakgebied en daar nieuwe kennis of toepassingen aan kan toevoegen (diepgang) maar ook tegelijk genoeg inzicht heeft in de maatschappelijke context in dat vakgebied (breedte). De T-shaped professional moet professionele diepgang kunnen combineren met brede academische kwalificaties.

Honoursprogramma's

De honoursprogramma's van Universiteit Twente bieden extra uitdaging voor excellente studenten, die getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend zijn. Zij krijgen mogelijkheden om buiten de gebaande paden treden, over de grenzen van disciplines te kijken en manieren te zoeken om hun ideeën impact te geven in de samenleving. De programma’s zijn zowel High Tech als Human Touch, ofwel combineren techniek met maatschappijwetenschappen. Als student kan je je ontwikkelen in een van de drie rollen, onderzoeker, ontwerper of organisator. De trajecten stimuleren een ondernemende houding met respect voor samenleving en natuur.

Exchange

Elk jaar kiezen honderden UT-studenten voor studie, stage, afstuderen of een studiereis in het buitenland. Nieuwe mensen ontmoeten, ervaren hoe het is om te leven in een andere cultuur en het leren van een nieuwe taal zijn vaak de belangrijkste redenen voor deze keuze. Een internationale ervaring vergroot ook de horizon en doet veel voor de persoonlijke groei. Daarnaast heeft de UT met verschillende buitenlandse universiteiten Exchange-overeenkomsten om studentuitwisselingen te faciliteren.

Stage

Tijdens de bachelor of master is het mogelijk om een stage in Nederland of in het buitenland te doen. De UT ondersteunt studenten in het vinden, uitvoeren en afronden van een stage of afstudeeropdracht. Voor bedrijven is de UT een ideale kweekvijver vol talent. Het Career Services team brengt bedrijven als werkgever in contact met dat talent.  

Summer school

In de zomerperiode houdt de UT een echte summer school in festivalstijl, CuriousU, bedoeld voor studenten vanaf hun tweede studiejaar. Studenten ervaren in een inspirerende week op de universiteitscampus de belichaming van High Tech en Human Touch. De week zit boordevol workshops, trainingen en cursussen in bijvoorbeeld gezondheid, serious gaming, ontwerp en ondernemerschap. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor ontspanning.