Gebruik de keuzetool om te zien welke minors je mag volgen

Contact

De coördinatie van de UT minororganisatie is in handen van Cindy Vijsma. Vragen kunnen gemaild worden naar minor@utwente.nl. Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag | Citadel H4.42.

  • Validatie -en Accreditatiecommissie

    Het controlerende orgaan (de 'rechtsprekende macht') is de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor (VAC). 

    De feitelijke uitvoering (de 'uitvoerende macht') van het Major-minorconcept ligt bij iedereen die daaraan een bijdrage levert: minorcoördinatoren, opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, studie-adviseurs, roostermakers, etc. De regie is in handen van de centrale coördinator minororganisatie.

    Ambtelijk secretaris van de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor is Renilde van Seters.