Over Pro-U

Activiteiten in 2020-2021 gaan door in aangepaste vorm

PROFESSIONALISERINGSACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN ONDERWIJSONTWIKKELING

Over pro-u

De Universiteit Twente (UT) levert een gedegen bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen in de regio via professionaliseringsmogelijkheden voor docenten en schoolleiders. Dit doet de UT onder de vlag van ‘Pro-U’ waarbinnen de vakgroep ELAN (docentontwikkeling) en Pre-U (programma’s voor leerlingen) hun krachten bundelen.

Samen professionaliseren

Onder het motto ‘samen professionaliseren’ biedt Pro-U een overzichtelijk programma. Pro-U streeft ernaar om docenten en schoolleiders op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten te ondersteunen bij hun professionaliseringsvragen. Het programma van Pro-U is daarom gebaseerd op vragen en behoeften vanuit scholen uit de regio, heeft een duidelijke koppeling met de lerarenopleidingen van de UT én kent een wetenschappelijke basis. Met deze ingrediënten dragen we bij aan de realisatie van het beste onderwijs voor leerlingen in deze regio en aan het veel dichter bij elkaar brengen van onderzoek en de schoolpraktijk.

Ik vind het erg leuk om samen met scholen te verkennen hoe we onderzoek-praktijk synergie kunnen creëren.Prof. Dr. Susan McKenney

Doelgroep van Pro-U

Pro-U draagt bij aan de doorlopende leerlijn die start bij het opleiden van aankomende docenten en die vervolgens doorloopt via het ondersteunen van startende docenten naar het professionaliseren van ervaren docenten. Een leven lang leren dus! We richten ons binnen Pro-U zowel op individuele docenten als op (school)teams, onderwijsondersteunend personeel (OOP) en schoolleiders van het primair en voortgezet onderwijs. Sommige activiteiten zijn bijzonder geschikt voor startende docenten, terwijl andere meer passen bij de interesses van docenten met veel onderwijservaring. Pre-U en Pro-U zorgen samen voor een compleet programma rondom talentontwikkeling en professionalisering in het onderwijs.

Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies
Het Pro-U jaarprogramma