Pro-U: Docentprofessionalisering

PRO-U IS GERICHT OP DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN IN HET PRIMAIR EN het VOORTGEZET ONDERWIJS. 


Pro-U is een samenwerking van Pre-U, het Pre-University programma, en de UT-lerarenopleidingen van de University of Twente. Gezamenlijk bieden we een palet van nascholingsactiviteiten aan, in het kader van  docent-professionalisering en onderwijsontwikkeling.

Het nascholingsaanbod van Pro-U bestaat uit docentontwikkelteams, professionele leergemeenschappen, workshops (één dagdeel, korte onderdompeling in een bepaald onderwerp) en masterclasses (meerdaagse cursus over een bepaald onderwerp). De onderwerpen die aan bod komen, zijn gelinkt aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de UT-lerarenopleidingen en de vakgroep ELAN. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan thema’s als differentiatie, datagebruik en vakdidactiek.

Het aanbod was Pro-U is momenteel nog grotendeels in ontwikkeling. In schooljaar 2017-2018 zullen een aantal workshops en masterclasses als pilot worden aangeboden, in schooljaar 2018-2019 zal een compleet nascholingsaanbod beschikbaar zijn.


Activiteiten uitgelicht