Pro-U: Docentprofessionalisering

PRO-U IS GERICHT OP DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN IN HET PRIMAIR, VOORTGEZET en hoger ONDERWIJS. 

Pro-U is een samenwerking van Pre-U (Pre-University programma) en de vakgroep ELAN (docentprofessionalisering, inclusief UT-lerarenopleidingen) van de Universiteit Twente. Gezamenlijk bieden we een palet van nascholingsactiviteiten aan, in het kader van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling.

Aanbod

Het aanbod van Pro-U heeft een wetenschappelijke basis, maar komt samen met de praktijk tot stand. De onderwerpen die in het aanbod van Pro-U zitten, zijn gelinkt aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de vakgroep ELAN. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan thema’s als differentiatie, datagebruik en vakdidactiek.

Het nascholingsaanbod van Pro-U bestaat uit:

De activiteiten onder ‘inspireren’ zijn bedoeld om docenten kort kennis te laten maken met een bepaald onderwerp. Dit kan in de vorm van workshops, studiedagen en/of conferenties. Verdiepingsactiviteiten zijn meerdaagse activiteiten, die wat verder op de inhoud ingaan. Dit kan in de vorm van een cursus, docentontwikkelteam en/of professionele leergemeenschap.

Planning

Het aanbod van Pro-U is momenteel nog in ontwikkeling. In het voorjaar van 2018 zullen een aantal activiteiten als pilot worden aangeboden, in schooljaar 2018-2019 zal een compleet nascholingsaanbod beschikbaar zijn. Dit nascholingsaanbod komt in een jaarprogramma, afgestemd op een schooljaar en de ontwikkelingsbehoefte van docenten.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl.