Pro-U: Docentprofessionalisering

PRO-U IS GERICHT OP DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN IN HET PRIMAIR EN het VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Pro-U is een samenwerking van Pre-U, het Pre-University programma, en de UT-lerarenopleidingen van de University of Twente. Gezamenlijke zetten wij ons in docentontwikkelteams, professionele leergemeenschappen, workshops en cursussen te werken aan docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling.  

Activiteiten uitgelicht