UTPro-U

Pro-U

Pro-U is het professionaliseringsplatform van de ut voor de onderwijspraktijk en heeft als doel bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio

Het aanbod van Pro-U wordt ontwikkeld in samenwerking met de lerarenopleiding van de UT, de vakgroep ELAN (docentonwikkeling) en Pre-U (onderwijsprogramma's en activiteiten voor leerlingen).

We richten ons op de professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders en decanen uit het voortgezet en primair onderwijs, maar ook van onderwijs (ondersteunend) personeel. Als Pro-U dragen we bij aan de doorlopende leerlijn die start bij de opleiding van aankomende docenten en vervolgens doorloopt tot de ondersteuning en professionalisering van startende en ervaren docenten. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk en daar nieuwe wetenschappelijke inzichten aan te verbinden. 

De Universiteit Twente biedt naast deze docentprofessionalisering ook activiteiten aan voor basisschoolleerlingen (Pre-U Junior) en middelbare schoolleerlingen (Pre-U). Deze hebben elk hun eigen jaarprogramma en website.