Pro-U: samen professionaliseren

We zijn bezig met het vernieuwen van de website. Per 1 september is alles weer up-to-date.

PRO-U BIEDT PROFESSIONALISERINGSACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN ONDERWIJSONTWIKKELING EN DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN, ONDERSTEUNEND PERSONEEL EN MANAGEMENT IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS. 

Samen professionaliseren

Pro-U biedt een palet van professionaliseringsactiviteiten in het kader van docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling, gericht op medewerkers in het PO en VO. Middels deze activiteiten dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Alle activiteiten komen voort uit een duidelijke praktijkbehoefte en zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek uit de vakgroep ELAN of haar partners. Wilt u meer weten over Pro-U, zoals haar visie, doelgroep, team en partners, kijk dan op de pagina over Pro-U.

Aanbod

Activiteiten hebben tot doel om docenten te inspireren, verdiepen of adviseren. 

  • Inspirerende activiteiten zijn bedoeld om kort kennis te maken met een bepaald onderwerp, dit kan in de vorm van deelname aan een inspiratiemiddag of de conferentie Twents Meesterschap.
  • Verdiepende activiteiten hebben een tijdspanne van meerdere dagen waarbij nog dieper in de inhoud wordt ingegaan. De onderwerpen uit het aanbod zijn gericht op specifieke vakken, didactiek en onderwijsontwikkeling en zijn hieronder per type activiteit weergegeven.
  • Adviserende activiteiten komen voort uit een vraag uit de school en worden behandeld in verandertrajecten en assessments

Jaarprogramma 2019-2020

Op 1 juli a.s. zal het nieuwe jaarprogramma voor schooljaar 2019-2020 op deze website online komen. 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met pro-u@utwente.nl.