Pro-U

Meer weten over het Pro-U aanbod?

Pro-U is het professionaliseringsprogramma van de ut voor de onderwijspraktijk en heeft als doel bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio

Hierbij richten wij ons op de professionele ontwikkeling van docenten, schoolleiders en decanen uit het voortgezet en primair onderwijs, maar ook van onderwijs (ondersteunend) personeel.

Samen professionaliseren

In samenwerking met de lerarenopleiding van de UT, de vakgroep ELAN (docentontwikkeling), en Pre-U (onderwijsprogramma’s en activiteiten voor leerlingen) biedt de Universiteit Twente verschillende professionaliseringsmogelijkheden. Onder het motto ‘samen professionaliseren’ draagt Pro-U bij aan de doorlopende leerlijn die start bij de opleiding van aankomende docenten (samen opleiden) en vervolgens doorloopt via de ondersteuning en professionalisering van startende en ervaren docenten (samen professionaliseren). Met dit programma sluiten we zowel aan op de praktijk (vragen die leven op scholen), als de nieuwste wetenschappelijke inzichten en verbinden we beide met elkaar.

Naast Pro-U heeft de UT ook activiteiten ontwikkeld voor basisschoolleerlingen (Pre-U Junior) en middelbare schoolleerlingen (Pre-U), om leerlingen vroegtijdig hun talenten en interesses te laten ontdekken. Deze onderdelen hebben elk hun eigen jaarprogramma en website.

Doelgroepen 

Pro-U richt zich met haar activiteiten op schoolteams, individuele docenten, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel van het voortgezet en primair onderwijs. Er zijn activiteiten voor iedereen: van de startende docent tot docenten en schoolleiders met veel onderwijservaring.

Het aanbod

Het jaarprogramma 2020-2021 kwam, zoals ieder jaar, tot stand in samenwerking met scholen en partners in de regio. Met het jaarprogramma biedt Pro-U een aantal vaste activiteiten en een waaier aan mogelijkheden tot schoolspecifiek maatwerk. In het gehele programma komen de volgende thema’s aan bod: vakdidactiek, instructiekwaliteit en onderwijsontwikkeling.

Onder deze thema’s zijn de verschillende expertisegebieden te vinden waarover Pro-U wetenschappelijke kennis heeft opgebouwd en waarvan docenten, ondersteunend personeel en schoolleiders hebben aangegeven dat ze daarop ondersteuning wensen.Meer weten over het aanbod van Pro-U?
Bekijk het jaarprogramma hier