Pro-U: Docentprofessionalisering

PRO-U IS GERICHT OP DE PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN DOCENTEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS.

Pro-U is een samenwerking van Pre-U en de UT-lerarenopleidingen van de University of Twente.

Het aanbod voor 2017-2018 is volop in ontwikkeling. Binnenkort kunnen wij u op deze website meer informatie geven over de diverse activiteiten. De activiteiten zullen gericht zijn op de volgende thema's: 

  • Vakdidactiek: Scheikunde, TOA, Bèta & taal, Wiskunde, Maatschappijle dialoog. 
  • Data: Big data voor bestuurders, feedback, formatief toetsen. 
  • Videocoaching
  • Begeleiding Startende Leraren 
  • Differentiatie 
  • Profielwerkstukken cursus voor docenten 
  • Persoonlijk Assistent Leraar (PAL) 
  • Online Leeromgeving
  • Leerlingenlab  


20 september 2017
STUDIEDAG KRITISCHE DENKVAARDIGHEDEN VOOR VO-DOCENTEN.
Meer info en aanmelden