Pro-U: professionalisering voor docenten

pro-u is het onderdeel binnen de University of Twente dat zich richt op professionalisering van docenten in het primair en voortgezet onderwijs.

Pro-U is een samenwerking van Pre-U en de UT-lerarenopleidingen