Het onderwijs van de faculteit EEMCS wordt verzorgd door de vakgroepen van de faculteit.

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen van de faculteit Eletrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS).

Informatie voor studiezoekers

Bacheloropleidingen
De bacheloropleidingen zijn toegankelijk voor VWO-ers met wiskunde B in hun pakket. Een uitzondering hierop vormt de opleiding Creative Technology. Voor deze opleiding ben je toelaatbaar met elk profiel. Op de voorlichtingssites is veel informatie te vinden over studeren in Twente, voorlichtingsactiviteiten etc. en informatie over de verschillende bacheloropleidingen. Op de onderwijssites staat meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de onderwijsprogramma’s. Het onderwijs in de bachelor wordt bij Business & IT, Technische Informatica en Technische Wiskunde in het Nederlands gegeven, Electrical Engineering en Creative Technology zijn Engelstalig.

Masteropleidingen
De masteropleidingen zijn direct toegankelijk voor studenten uit de gelieerde bacheloropleidingen uit Twente, Delft en Eindhoven. Na selectie zijn ook studenten met een verwante wetenschappelijke bacheloropleiding en HBO afgestudeerden toelaatbaar, beide mogelijk wel met een kort deficiëntie programma. Voor elke student wordt bij aanvang een eerste afspraak gemaakt over het onderwijsprogramma waarbij rekening wordt gehouden met de achtergrond. Het programma is ook toegankelijk voor buitenlandse studenten met een goed niveau in relevante discipline van een gerenommeerde universiteit. Voor hen geldt ook dat voor aanvang een afspraak over het programma wordt gemaakt. Alle masteropleidingen worden in het Engels gegeven. Op de mastervoorlichtingssites is veel informatie beschikbaar over de masteropleidingen aan de UT. Meer gedetailleerde informatie over de onderwijsprogramma’s, roosters, e.d. is te vinden op de onderwijssites.

Informatie voor huidige studenten

Onderwijssites Bacheloropleidingen

Onderwijssites Masteropleidingen