UTDienstenCESSACCRegelingenBachelor voor master regel (harde knip)

Harde knip of bachelor-voor-master regeling

Tijdelijke zachte knip voor de master september 2021 en februari 2022

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het voor EER-studenten mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, gebruik te maken van de “zachte knip” voor de doorstroom van een bachelor of pre-master naar een masterprogramma voor studiejaar 2021-2022.

Dit houdt in dat je mogelijk mag starten met je masterprogramma wanneer je je bachelor of pre-master nog niet hebt afgerond. Het is instellingen en opleidingen toegestaan om studenten (onder bepaalde voorwaarden) toe te laten die hun bachelor of pre-master nog niet hebben afgerond. Deze regeling is geldig voor zowel de september als februari instroom en voor studenten die studeren aan de UT en voor studenten die elders een bachelor programma volgen.

Eerstejaars studenten
Ben je eerstejaars student, dan krijg je een vraag over de zachte knip tijdens je aanmeldproces in Osiris.

Ouderejaars studenten  
Ben je ouderejaars, neem dan contact op met de studieadviseur van de master van jouw keuze om te kijken of, en zo ja, hoe, je gebruik kan maken van de “zachte knip”.

Let op: deze zachte knip is alleen geldig voor de overgang naar het komende academisch jaar (van september 2021 – augustus 2022).

Per 1 september 2014 is als gevolg van een wetswijziging de zogenoemde ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Je wordt dus alleen nog toegelaten tot een masteropleiding wanneer je de benodigde bachelor volledig hebt afgerond. Dit geldt voor iedere student.

Geen uitzondering mogelijk via de hardheidsclausule

Uitzonderingen zijn wettelijk gezien niet meer mogelijk. De nieuwe toelatingsregeling in de WHW laat geen ruimte meer voor uitzonderingen in het kader van de harde knip via een hardheidsclausule.

Voor meer informatie

Bij vragen over toelatingseisen en instroommomenten voor de master kun je terecht bij jouw studieadviseur.