UTDienstenCESSACCRegelingenBachelor voor master regel (harde knip)

Harde knip of bachelor-voor-master regeling

Per 1 september 2014 is als gevolg van een wetswijziging de zogenoemde ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Je wordt dus alleen nog toegelaten tot een masteropleiding wanneer je de benodigde bachelor volledig hebt afgerond. Dit geldt voor iedere student.

Geen uitzondering mogelijk via de hardheidsclausule

Uitzonderingen zijn wettelijk gezien niet meer mogelijk. De nieuwe toelatingsregeling in de WHW laat geen ruimte meer voor uitzonderingen in het kader van de harde knip via een hardheidsclausule.

Voor meer informatie

Bij vragen over toelatingseisen en instroommomenten voor de master kun je terecht bij jouw studieadviseur.