UTFaculteitenBMSCentrumNieuwsThe IoT, easy as anything? - uncovering the importance of digital skills for the internet of things

The IoT, easy as anything? - uncovering the importance of digital skills for the internet of things

Link naar proefschrift van Pia de Boer

Terugblikkend op webontwikkelingen Web 1.0 tot en met 3.0, blijkt dat het gebruik van internet niet voor iedereen vanzelfsprekend is geweest. Sommige mensen zijn beter toegerust om gebruik te maken van internet en beschikken over meer geavanceerde vaardigheden. Hoewel de kenmerken van internet veranderden, bleven vaardigheden een belangrijke bijdrage leveren aan digitale ongelijkheid. Met de komst van Web 4.0 zijn we overgestapt van een mensgericht internet naar een Internet of Things (IoT) waar alomtegenwoordige alledaagse objecten met elkaar verbonden zijn en hun omgeving kunnen waarnemen en ermee kunnen communiceren. De kenmerken van het IoT maken het gebruik ervan complexer in vergelijking met eerdere webontwikkelingen.

Om de digitale ongelijkheden bloot te leggen die worden veroorzaakt door de nieuwe online uitdagingen van het IoT, is het proefschrift van Pia de Boer eerst gericht op het identificeren van de vaardigheden die nodig zijn om het IoT gunstig te gebruiken. Er werden drie verschillende vaardigheden voor het gebruik van het IoT gedefinieerd: operationele, data- en strategische IoT-vaardigheden. Ten tweede was dit proefschrift gericht op het meten van de niveaus van IoT-vaardigheden onder de Nederlandse volwassen bevolking, en ten derde op het identificeren van de vaardigheidsgerelateerde problemen die deze populatie ervaart. Dit is gedaan door twee performance tests uit te voeren waarbij deelnemers gebruik moesten maken van IoT-toepassingen. De eerste prestatietest betrof het gebruik van een activity tracker, en de tweede draaide om het gebruik van smart home-apparaten. De resultaten van deze prestatietests werden vervolgens gebruikt om het uiteindelijke doel van dit proefschrift te bereiken, namelijk het geven van aanbevelingen voor het verbeteren van de IoT-vaardigheidsniveaus van gebruikers en het verbeteren van het ontwerp van IoT-toepassingen. Daarnaast stelde dit proefschrift onderzoeksitems voor om toekomstig onderzoek naar IoT-vaardigheden te vergemakkelijken, aangezien het uitvoeren van prestatietests een arbeidsintensieve en dure methode is om digitale ongelijkheden als gevolg van verschillen in vaardigheden bloot te leggen.