UTFaculteitenBMSCentrumNieuwsDigitale Binnenhof Academy – sessie digitale vaardigheden en de impact op de Nederlandse maatschappij

Digitale Binnenhof Academy – sessie digitale vaardigheden en de impact op de Nederlandse maatschappij

Op donderdag 15 oktober vond de eerste sessie van dit najaar van de Digitale Binnenhof Academy plaats over het digitale vaardigheden van de Nederlandse maatschappij. De digitalisering zet onverminderd door en dat vraagt om nieuwe vaardigheden van werknemers, ondernemers en consumenten. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen met de transitie en er straks niet mensen langs de kant komen te staan?

De keynotes van deze sessie werden verzorgd door Prof.dr.ing Alexander van Deursen, hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente en Prof. Dr. Bas ter Weel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek.

Alexander van Deursen ging met name in op het thema digitale inclusie. In zijn keynote vertelde hij de genodigden over welke digitale vaardigheden nodig zijn om mee te doen in een gedigitaliseerde maatschappij, de verdeling van digitale vaardigheden in de maatschappij en de maatregelen om digitaal bewustzijn te vergroten. Professor Bas ter Weel ging met name in op de economische gevolgen van de opkomst van nieuwe technologie voor de beroepsbevolking. Welke vaardigheden hebben werknemers nodig om op de arbeidsmarkt van de toekomst mee te kunnen komen en om Nederland zijn sterke economische positie in de toekomst te laten behouden? Na afloop van beide keynotes konden de aanwezige politici naar lust vragen stellen aan beide academici.


Over de Digitale Binnenhof Academy

De Digitale Binnenhof Academy is een initiatief van DINLAMS-IXDCCNBIPBTGCyberveilig NederlandDDAFCAECP | Platform voor de InformatieSamenleving en iPoort. Doel van het initiatief is ongekleurde, betrouwbare en inhoudelijke kennis over de werking van de digitale samenleving over te brengen op politici. Op die manier willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat er goed publiek debat gevoerd kan worden over de digitale toekomst van Nederland.

Oorspronkelijk bericht van ECP hier te lezen.