Duurzaamheid van de datateam methode

Duurzaamheid van de datateam methode

Als docent en schoolleider heb ik ervaren dat in scholen de focus elke ongeveer twee jaar op iets anders wordt gericht, waarmee eerder ingezette interventies niet geëvalueerd en verbeterd worden, maar een stille dood sterven. Dat is jammer van de financiële investering en van de energie die het docenten heeft gekost, maar ook voor de leerlingen waarbij het ontwikkelproces onderbroken wordt door een nieuwe interventie.

Rond  2010 ben ik als schoolleider geïnteresseerd geraakt in de Datateam©methode en heb daar binnen mijn school mee mogen werken. Ons onderzoek richt zich dan ook op de combinatie datateams en onderwijs, namelijk op de vraag hoe we de duurzaamheid van datagebruik op scholen waar gewerkt is met de datateam methode kunnen bevorderen. Vragen als wat we precies onder duurzaamheid verstaan binnen het onderwijs, welke vormen van duurzaamheid we tegenkomen in de praktijk en welke factoren daarop van invloed zijn komen aan de orde in dit onderzoek. Omdat een school deel uit maakt van een onderwijskundig systeem dat bestaat uit meerdere niveaus worden beïnvloedende factoren op de laag van een schoolbestuur, de rector, de schoolleiding, het docententeam en de individuele docent voor de klas onderzocht.

Het onderzoek vindt plaats onder 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

betrokken onderzoekers

Anne Tappel is promovenda op dit project en wordt daarbij begeleid door Cindy Poortman, Kim Schildkamp en Adrie Visscher.