Financierings- en subsidiemogelijkheden

Afhankelijk van wie jouw studie betaalt en of je in loondienst bent of niet, zijn er verschillende mogelijkheden voor subsidie, financiering of belastingvoordeel. Kijk hieronder wat eventueel voor jou van toepassing is:

 • Voor werknemers

  Ga je jouw studie zelf financieren? Dan zijn er verschillende regelingen waarvan je mogelijk gebruik kunt maken.

  STAP-budget

  Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden tot €1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Deze subsidie heet STAP en staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek scholingskosten, dat vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk is. 

  Op dit moment is het bij Universiteit Twente nog niet mogelijk om deze STAP-subsidie in te zetten. Wanneer het wel kan, is nu nog niet bekend. Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op

  Scholingsregeling ‘Blik vooruit’ voor Rijksmedewerkers

  Ben je drie jaar onafgebroken werkzaam in dezelfde functie bij het Rijk*, dan kom je in aanmerking voor een subsidie van maximaal €1.000 met de scholingsregeling 'Blik vooruit'. Voorwaarde is dat je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van deze regeling en dat jouw werkgever de opleiding niet volledig vergoedt.

  Kijk voor meer informatie op de website van A+O fonds Rijk.

  * Medewerkers van Defensie/Politie/Rechterlijke Macht/Decentrale overheden/Onderwijssectoren vallen niet onder de sector Rijk. Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen geen gebruik maken van de regeling.

  Lerarenbeurs

  Ben je bevoegd leraar en wil je (verder) studeren aan hbo of universiteit? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen voor o.a. een postinitiële masteropleiding. Met de lerarenbeurs kun je maximaal €7.000 per jaar voor collegegeld en maximaal €700 per jaar voor studiekosten en reiskosten vergoed krijgen. Daarnaast is er een een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen. 

  Kijk voor meer informatie over de lerarenbeurs op de website van DUO.

  Levenlanglerenkrediet (LLLK)

  Als je jonger bent dan 56 jaar* en geen recht meer hebt op reguliere studiefinanciering, kom je mogelijk in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet. Je kunt dan een bedrag lenen ter hoogte van het college- of lesgeld. De voorwaarde hiervoor is dat je een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs) volgt, die niet volledig vergoed wordt door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld je werkgever. In het kalenderjaar nadat het levenlanglerenkrediet stopt, start je met terugbetalen.

  Het Levenlanglerenkrediet is alleen in te zetten voor NVAO-geaccrediteerde opleidingen. Bij ons is dat de Master Risicomanagement en de bijbehorende masterclasses

  Benieuwd of je hiervoor in aanmerking komt en hoeveel je kunt lenen met het LLLK? Kijk op de website van DUO.

  *Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar i.v.m. verhoging van de AOW-leeftijd. 

 • Voor werkgevers/zelfstandigen

  Als particulier zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven vanaf vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Maar ben je ondernemer of heb je inkomsten uit overig werk, dan verandert er niets. Als studiekosten zakelijke kosten zijn, kunnen ze nog steeds afgetrokken worden van de winst. 

  Voor meer informatie adviseren we je om contact op te nemen met de Belastingdienst, je belastingadviseur of accountant.

  Lerarenbeurs: studieverlof werknemer

  Gaat een werknemer weer studeren met een lerarenbeurs, dan kun je als werkgever een vergoeding krijgen voor het geven van studieverlof en om eventueel een vervanger aan te stellen. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Wij proberen de informatie op deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk voor de actuele regelingen en beschikbaarheid op de websites van de aanbieders.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies