Thema’s  

  • Visie op organiseren van personeel
  • Introductie Web of Science
  • Loopbaanontwikkeling en stressmanagement
  • Management van verandering
  • Diversiteit en diversiteitsmanagement
  • Kenniswerkers
  • Coaching en gecoachd worden
  • Implementatie van Lean in de overheid
  • Netwerken
  • Leiderschap en control binnen publieke organisaties

Kerndocent

Prof.dr. Celeste Wilderom

De Masterclass Organisatie- & HR-management vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken (vrijgeroosterde schoolvakanties niet meegerekend). In die periode volgt u wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. U kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Ontvang digitale brochure

MAATWERK DOOR U

De Masterclass Organisatie- & HR-management is onderdeel van de Master Public Management, maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan wordt u een vrijstelling voor dit onderdeel in het basisjaar van verleend.

TOETSING

Deze masterclass wordt getoetst door het uitvoeren van een groepscase waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie of die van een van uw groepsleden. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.