HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMasterclass Organisatie- en HR-management

Organisatie- & HR-management

Masterclass ORGANISATIE- & HR-MANAGEMENT

Cursus in deeltijd

De Masterclass Organisatie- & HR-management: het effectief, humaan en efficiënt managen van organisaties, mensen en middelen in de veranderende publieke sector.

Strategie in de praktijk

Het gaat in deze masterclass niet alleen om het differentiëren en coördineren van organisatietaken (structureren). Het tijdig oppikken van de juiste externe (maar ook interne!) organisatie-omgevingsimpulsen en die effectief en efficiënt incorporeren in bestaande praktijken blijkt cruciaal (strategie-in-de praktijk); daarbij is de aandacht voor de behoeften van de burgers en de inzichten van niet-management medewerkers cruciaal en nog te vaak veronachtzaamd. Het positief beïnvloeden van interne en externe ‘stakeholders’ plus het professionaliseren, innoveren en vooral continue verbeteren van bestaande organisatiepraktijken is daarmee dagelijkse kost geworden van vele overheidsmanagers. Verandermanagement in het publieke domein.

Studieadviseur Marjolein helpt u graag.
Bel nu

Effectief en efficiënt organiseren 

Onder het effectief en efficiënt organiseren of managen valt ook het regelmatig aanpassen van bestaande organisatie- en afdelingsstrategieën. Ook zal steeds meer geopereerd moeten worden in verschillende netwerken van professionals. Het goed managen, op welk overheidsniveau dan ook, is een ware kunst geworden, gegeven de veelheid van aspecten die typisch om aandacht dringen.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Masterclass Organisatie- & HR-Management
Graad: certificate
CROHO-code
Faculteit
Behavioural Management and Social sciences
Duur
10 weken
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
15 september 2022 - 18 november 2022
Locatie
Utrecht
Nederland
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 25 plaatsen

Meer informatie

Meer informatie over de Masterclass Organisatie en HR-management? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Brochure aanvragen?

Wilt u een brochure over de Masterclass Organisatie en HR-management of de verschillende masterclasses ontvangen? Zodat u alle informatie thuis of op uw werk kunt nalezen, of de informatie kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan met uw leidinggevende of HR collega. Vul onderstaand aanvraagformulier in en ontvang de brochure digitaal.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies