Programma & docenten

Aansprekende HR-thema’s

In de masterclass werken we van ‘buiten naar binnen’: we starten met de brede maatschappelijke context en werken via de uitdagingen voor de organisatie toe naar de uitdagingen voor de medewerker en HR. Er komt een breed scala aan thema’s aan bod waarin we de drie centrale vragen verder uitwerken:

Na het voltooien van de masterclass HR, Organisatie & Innovatie ben je op de volgende punten gekwalificeerd:
  • Je beschikt over managementvaardigheden en -gedrag op basis van inzicht in de huidige stand van de wetenschappelijke kennis van kernthema’s uit de verschillende disciplines die bij elkaar komen in de multidisciplinaire context van management in de publieke sector.
  • Je bent in staat om kennis uit uiteenlopende kennisgebieden te integreren die in combinatie in de complexe omgeving van het management in het publieke domein van belang zijn.
  • Je kunt professionele situaties en problemen vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus van abstractie analyseren.
  • Je kunt, met behulp van de verworven theoretische inzichten en methodes, veranderingen in publieke organisaties ontwerpen, implementeren en evalueren.

Ruimte voor jouw praktijk

Verschillende experts uit de praktijk en de wetenschap laten deze thema’s in interactieve lessen van een dagdeel aan bod komen. Altijd vanuit hun eigen specialisatie en met wetenschappelijke onderbouwing, en alle ruimte latend voor jouw inbreng vanuit je eigen praktijk. De masterclass sluit je af met een essay en een presentatie, die je samen met een mededeelnemer voorbereidt.

De Masterclass Organisatie- & HR-management vergt een parttime tijdsinvestering van negen weken. In die periode volg je wekelijks op vrijdag college, tijdens het startseminar ook op donderdag. Je kunt rekening houden met een studiebelasting van acht uur per week (exclusief colleges).

Docenten

De colleges in deze masterclass worden verzorgd door verschillende hoogleraren met expertise op uiteenlopende gebieden. Daarnaast zullen diverse gastsprekers het programma vullen met interessante cases.

Docenten
Dr. ir. Jan de Leede

Jan de Leede is universitair docent Human Resource Management en eigenaar van adviesbureau ModernWorkx. Hij behaalde zijn MSc in Management Studies aan de Universiteit Twente in 1992 en zijn PhD aan de Universiteit Twente (Bottom-up innovatie; zelfsturende teams en product- en procesinnovatie) in 1997. Hij werkte als senior onderzoeker/consultant bij TNO Arbeid en Werkgelegenheid (2001-2008) en is sindsdien eigenaar van ModernWorkx. Hij richt zich op onderzoek op het gebied van HR Analytics, arbeidstijden- en capaciteitsmanagement, flexibele arbeid, virtuele teams en nieuwe manieren van werken. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies