Schrijf u nu in voor een opleiding of neem een optie!

Master public management

Het doel van de Master Public Management is u op academisch niveau van actuele kennis te voorzien en u uit te dagen om nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerven. Op deze wijze bent u uitstekend toegerust om een strategische en leidinggevende functie in de publieke sector succesvol te vervullen.

diverse wetenschapsgebieden

Na het afronden van de Master Public Management (MPM) kunt u verworven kennis en inzicht vanuit diverse wetenschapsgebieden (organisatie, HR, politiek, beleid, financiën en ict) toepassen, zoals:

  • De veranderende verhoudingen tussen “publiek” en “privaat” herkennen en vertalen naar uw organisatie
  • De vraagstukken in uw organisatie multidisciplinair, creatief en analytisch benaderen
  • Op basis van eigen kennis en visie uw organisatie vanuit meerdere invalshoeken beschouwen en terzake de relevante vragen stellen en antwoorden geven
  • Methodisch adequaat onderzoek doen en rapportages kritisch te beoordelen

academische titel Mpm

De Master Public Management is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM).

Chat offline (contact)