Financieel Management & Bedrijfsvoering

Het financieel management en de bedrijfsvoering van organisaties in de publieke sector staat centraal in deze masterclass

De onderwerpen van de masterclass zijn opgebouwd van meer algemene concepten en instrumenten van financieel management en bedrijfsvoering naar specifieke instrumenten en toepassingen in verschillende delen van de publieke sector. In het eerste deel gaat het om financial & management accounting en jaarverslaggeving. Bedrijfsvoering is meer dan financieel management alleen. Daarom is er ook aandacht voor vraagstukken rondom inkoop, digitalisering en uitvoering en risicomanagement.

Accountability & performance management

Door politiek en maatschappij wordt gevraagd om verantwoording en transparantie over het doen en laten van publieke organisaties. Accountability is dan ook een centraal begrip in de publieke bedrijfsvoering. Ook gaat het in de publieke sector meestal niet om financiële resultaten, maar om het bereiken van door de politiek gewenste prestaties en maatschappelijke effecten. Prestatiemeting en -management (performance management) zijn dan bruikbare instrumenten. Het spreekt voor zich dat we hier in de masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering bij die bruikbaarheid stilstaan.

Renate Zuidema, Hoofd communicatie Gemeente Emmen

Voor veel deelnemers is zo'n begroting van een grote organisatie toch abstract. Dat onderstreept het belang van deze masterclass.

Renate Zuidema, Hoofd communicatie Gemeente Emmen
Ontvang digitale brochure

Verleg jouw grenzen van weten en kunnen!

ICT is net als in de marktsector een steeds belangrijker hulpmiddel bij zowel de interne bedrijfsvoering als de dienstverlening aan burgers van publieke organisaties. Dat geldt ook voor inkoopmanagement en de techniek van Europees aanbesteden. 

Voor wie?

Als deelnemer aan de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering werk je als manager of bestuurder in de publieke sector (overheid, publieke uitvoeringsorganisaties, non-profit organisaties), als consultant in de publieke sector of ambieer je een dergelijke functie in de toekomst.

Deelnemers vormen een zorgvuldig samengestelde en heterogene groep die als basis dient voor de in de opleiding gewenste en gewaardeerde groepsdynamiek. Een meerwaarde van de opleiding is nadrukkelijk het leren van en met elkaar: als deelnemer word je geïnspireerd en gestimuleerd tot interactie waardoor je nieuwe ideeën en inzichten krijgt.

Je wordt als deelnemer aan de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering toegelaten als:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies