HomeOnderwijsPre-UniversityPre-USamenwerkingen & partners

Samenwerkingen & partners

Portal Partnerscholen

Onderwijs verbeteren we met elkaar

Pre-U werkt samen met verschillende partners en netwerken om leerlingen in het voortgezet onderwijs te inspireren en enthousiasmeren bij het vroegtijdig ontdekken van interesses. Dit draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van talenten, maar heeft ook als doel om leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Onderwijs verbeteren we met elkaar.

 • Pre-U partnerschap

  Binnen het Pre-U programma werken we samen met 26 partnerscholen, waarmee we een actief partnerschap hebben op gebied van talentontwikkeling en de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs (VO-HO). Samen leerlingen de kans geven om al in een vroeg stadium te leren wat wetenschap inhoudt; dat is het doel van het Pre-U partnerschap met middelbare scholen in de regio. Scholen die een Pre-U partnerschap aangaan, noemen we ‘Pre-U partnerscholen’. Deze Pre-U partnerscholen profiteren van een actief netwerk op het gebied van talentontwikkeling, met als doel om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en wetenschappelijk hoger onderwijs soepel te laten verlopen

  HOE WERKT HET PARTNERSCHAP?

  Het Pre-U partnerschap is een actieve relatie waarin de partnerschool en Pre-U gezamenlijk draagvlak creëren voor de basis van het partnerschap. Een partnerschool is automatisch onderdeel van een netwerk dat drie keer per jaar bijeenkomt. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten wisselen we nieuwe ideeën en informatie uit en gaan we op zoek naar de behoeftes van leerlingen. Om het contact te onderhouden stellen Pre-U en de partnerschool beide een vaste coördinator aan. Elk jaar komen we vanuit Pre-U op school langs om samen met de coördinator en schoolleiding de voortgang van het partnerschap te bespreken en te kijken naar de (nieuwe) wensen en behoeftes op het gebied van talentontwikkeling en aansluiting bij het wetenschappelijk hoger onderwijs.

  tIJDENS HET PARTNERSCHAP

  • kijken we samen met de partnerschool welke activiteiten het beste aansluiten bij de talentontwikkeling en voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs van hun eigen leerlingen;
  • delen de partnerschool en Pre-U actief kennis en ervaringen op het gebied van talentontwikkeling en voorbereiding op het wetenschappelijk hoger onderwijs;
  • worden kennis en ervaringen van de partnerschool gebruikt als input tijdens de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten van Pre-U;
  • sluit de partnerschool aan in een actief netwerk op het gebied van talentontwikkeling en aansluiting VO-HO.

  wERKWIJZE

  Per school wordt een vaste contactpersoon aangesteld, die een kort lijntje heeft met de vaste (student)coördinator vanuit Pre-U. Via de schoolcoördinator zullen de aanmeldingen voor het merendeel van de Pre-U activiteiten verlopen, met deadlines per periode. De schoolcoördinator verzorgd alle communicatie naar de eigen leerlingen. Vanuit Pre-U sturen we maandelijks een update-mail met lopende zaken en maken we vanuit Pre-U elk najaar een ronde langs de partnerscholen, zodat we de wensen en eisen kunnen afstemmen op elkaar voor ieder schooljaar. Dit zal plaatsvinden met de schoolcoördinator, decaan en schoolleiding.

  Daarnaast wordt er drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij alle coördinatoren van partnerscholen worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomsten komen verscheidene onderwerpen aan bod, die we met het partnernetwerk kunnen bespreken.

  vOORLICHTING & PROMOTIES

  Voor partnerscholen zijn er (digitale) flyers en posters beschikbaar van de Pre-U activiteiten. Daarnaast mag het logo van de Universiteit Twente gebruikt worden op promotiematerialen van de school en zijn er Pre-U banners beschikbaar. Uiteraard krijgen de naam en het logo van de school ook een plek op de website van Pre-U. De coördinator van de partnerschool is verantwoordelijk voor de interne communicatie en promotie van activiteiten.

  Een keer per jaar kan Pre-U langskomen op de partnerscholen om leerlingen en/of collega’s te informeren over Pre-U activiteiten, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of docentendag. Deze informatiebijeenkomst kan tevens gecombineerd worden met een voorlichting over de UT bacheloropleidingen.

  pRAKTISCHE INFORMATIE EN KOSTEN

  De investering in een partnerschap met het Pre-U programma van de Universiteit Twente bedraagt jaarlijks €1.000,-. De UT betaalt de kosten voor ontwikkeling en deels ook voor de uitvoering van activiteiten. Scholen en deelnemers dragen alleen bij aan de uitvoeringskosten. De prijzen van de verschillende activiteiten zijn te vinden in het Pre-U jaarprogramma en op de website.

  Een Pre-U partnerschool ontvangt:

  • een gereduceerd tarief voor het merendeel van de Pre-U activiteiten;
  • voorrang bij deelname aan het merendeel van de Pre-U activiteiten;
  • deelname aan het Pre-U netwerk op gebied van talentontwikkeling en aansluiting;
  • jaarlijks een voortgangsgesprek om wensen en eisen af te stemmen aan het begin van het schooljaar.

  OOK PARTNERSCHOOL WORDEN VAN PRE-U?

  Heeft u interesse of wilt u graag meer weten over het Pre-U partnerschap en de mogelijkheden die wij kunnen bieden? Wij gaan graag een keer met u in gesprek om een mogelijke samenwerking te bespreken. U kunt ons vrijblijvend mailen wanneer u vragen heeft of graag met ons in gesprek zou willen gaan: partnerscholen-pre-u@utwente.nl

 • Overzicht Pre-U partnerscholen

  Op dit moment zijn er 26 partnerscholen aangesloten binnen het netwerk van Pre-U, in een gebied van Zwolle/Deventer tot Groenlo. Hieronder is een overzicht te zien met de vaste contactpersoon per school. Hem of haar kun je benaderen wanneer je meer informatie wilt krijgen over Pre-U binnen jouw school. 

  • Overzicht Partnerscholen Pre-U
   • Bataafs Lyceum

    Partnerschool coördinator: Gerrit-Jan de Wilde & Miriam van Buuren

   • Bonhoeffer College - Bruggertstraat

    Partnerschool coördinator: Lucia Piras

   • Bonhoeffer College - Van der Waalslaan

    Partnerschool coördinator: Koen Krabbe & Maureen Zonnebeld

   • Carmel College Salland

    Partnerschool coördinator: Marita Groote Schaarsberg

   • Etty Hillesum Lyceum - Het Vlier

    Partnerschool coördinator: Marc van den Hoogen & Eline Bredenoord

   • Etty Hillesum Lyceum - De Boerhaave

    Partnerschool coördinator: Ans Boots & Bryan Nijkamp

   • Het Assink Lyceum

    Partnerschool coördinator: Laura Hendrixen & Rianne van Grootheest

   • Het Erasmus

    Partnerschool coördinator: Roy Maathuis & Sandra ten Heggeler

   • CSG Het Noordik

    Partnerschool coördinator: Alex Noordmans

   • Het Stedelijk Kottenpark

    Partnerschool coördinator: Evelien Koops

   • Het Stedelijk College Zuid

    Partnerschool coördinator: Laura Damhuis & Esther Dommerholt

   • Lyceum de Grundel

    Partnerschool coördinator: Hedy de Bruin & Pascal Nijland

   • Pius X College

    Partnerschool coördinator: Bert Bollen

   • CSG Reggesteyn

    Partnerschool coördinator: Marleen ter Harmsel

   • RKSG Canisius

    Partnerschool coördinator: Frank Voshaar

   • De Waerdenborch

    Partnerschool coördinator: Annemiek Potman 

   • SG Marianum

    Partnerschool coördinator: Martijn de Wild

   • Staring College

    Partnerschool coördinator: Martin Stegeman

   • Twents Carmel College

    Partnerschool coördinator: Wouter Oortman, Jolijn van Hannen, Maaike Huizinga & Kerstin Kolstee

   • Thorbecke SG

    Partnerschool coördinator: Iris Murk, Charlotte Krabben & Mareike Harink

   • Twickelcollege

    Partnerschool coördinator: Loes Scholder & Esther Uwland

   • Vechtdal College - Hardenberg

    Partnerschool coördinator: Iris Postma & Fennie Kikkert

   • Vechtdal College - Ommen

    Partnerschool coördinator: Ingrid Hutten & Mireille Meenhuis

   • Panta Rhei College

    Partnerschool coördinator: Hanne Vreeswijk

   • Montessori College Twente

    Partnerschool coördinator: Anne van der Meulen

   • Zeven Linden College

    Partnerschool coördinator: Twan Jansen

 • Regionale & landelijke samenwerkingen VO-HO

  Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Daarom werken vo-scholen, hogescholen en universiteiten al ruim 20 jaar samen aan een verbetering van de aansluiting, doorlopende vak- en curriculumontwikkeling én de professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden. In Nederland zijn wij als regionaal vo-ho netwerk onderdeel van een landelijk netwerk. In dit landelijke netwerk zijn tien regionale netwerken vertegenwoordigd.

  Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente vormen samen met de omringende middelbare scholen het Netwerk Oost. Onze ambitie is om talenten van leerlingen en docenten te ontwikkelen en een goede aansluiting te realiseren tussen het voortgezet en hoger onderwijs. We werken samen aan:

  • een goede aansluiting vo-ho voor leerlingen;
  • professionele ontwikkeling van vo-docenten;
  • curriculumontwerp en vakontwikkeling.

  Netwerk Oost heeft een brede focus: wij bieden activiteiten voor leerlingen en docenten op het bèta, gamma en alfa domein. Talentontwikkeling staat daarbij centraal. Ons doel is om te inspireren en enthousiasmeren voor wetenschap en technologie in het hoger onderwijs.

  VO-HO-OOST

  VOHONETWERKEN

 • 4TU: krachten bundelen

  De vier technische universiteiten van Nederland (TU Delft, TU Eindhoven, University of Twente, Wageningen University) zetten zich met dit samenwerkingsverband in voor versterking en bundeling van technologische kennis. 4TU verbindt de kennis en expertises van deze universiteiten met elkaar, met als doel bij te dragen aan de maatschappelijke uitdagingen waarmee we wereldwijd te maken hebben.

  4TU.VO PLATFORM

  Op gebied van onderwijs bundelt de 4TU.Federatie haar krachten om de ingenieur van de toekomst op te leiden. In dit samenwerkingsverband zijn wij als Pre-University programma van de UT betrokken bij de ontwikkeling van 4TU.VO: samen met vodocenten en leerlingen werken we aan een online onderwijsplatform dat voorziet in plug & play lesmodules die schoolvakken verbinden, vaardigheden trainen en die inspireren voor de wereld van onderzoek en ontwerp.

  Het 4TU.VO platform wordt een vooruitstrevend onderwijsplatform voor ingenieursonderwijs met actuele, relevante inhoud in het vo curriculum. In dit initiatief stoppen de vier TU’s hun kenmerkende ingenieurswerkwijze. Hiermee sluit het platform aan op behoeften in het vo en biedt het voorbereiding op studeren bij een van de vier technische universiteiten.

  4TU

  4TU.VO