Pre-U: 1 tot 6 vwo

Pre-U Honoursprogramma

Diploma-uitreiking op 1 februari 2018 

Het Pre-U Honoursprogramma is een onderwijsprogramma van anderhalf jaar voor excellente vwo leerlingen die op zoek zijn naar een extra grote uitdaging naast het reguliere vwo programma. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.

Voor wie?

Het Honoursprogramma is voor excellente leerlingen in 5 en 6 vwo die zich herkennen in onderstaand profiel. De school dient dit te onderschrijven middels een aanbevelingsbrief, aangezien het Honoursprogramma grotendeels onder reguliere lestijd zal plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling voldoende tijd beschikbaar heeft om te werken aan dit exclusieve programma. Aanmelden kan in het voorjaar van 2018. Het is nu wel mogelijk op je te inschrijven op de interesselijst. Op deze manier blijf je op de hoogte van de opening van de inschrijving. 

De Honoursleerling heeft een gemiddelde van minstens een 7.5 in het voorjaar van 4 vwo en kan het zich veroorloven om wekelijks op donderdag lessen te missen. Hij/zij herkent zich in onderstaand profiel of kan zich hierin ontwikkelen. De leerling:

  • is zelfwerkzaam en kan plannen;
  • kan in het diepe gegooid worden en omgaan met onzekerheid;
  • wordt graag uitgedaagd en werkt graag samen;
  • verwelkomt feedback en wil zijn/haar mening geven;
  • is nieuwsgierig en heeft een brede interesse;
  • is kritisch heeft een onderzoekende houding;
  • kan reflecteren en toont graag initiatief;
  • kan keuzes maken en prioriteiten stellen;
  • stelt deze lijst ter discussie.

AANBOD

Leerlingen volgen drie modules academische vorming met de thema’s wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke methodieken en academisch schrijven. Daarnaast kiezen Honoursleerlingen twee masterclasses uit het aanbod voor 5/6 vwo. Het laatste half jaar van het Honoursprogramma worden leerlingen begeleid bij het maken van het profielwerkstuk. Hieronder is dit tijdspad visueel weergegeven inclusief de tijdsinvestering per leerling en een beschrijving van de modules. Meer inhoudelijke informatie over dit aanbod vind je hier.


PLANNING

Het Honoursprogramma vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur. Deelnemers dienen alle donderdagmiddagen van september 5 vwo t/m februari 6 vwo vrij te houden (feest- en vakantiedagen uitgezonderd). Als er geen college is aan de UT, kan deze tijd aan zelfstudie worden besteed, want ook dit is onderdeel van het programma. Het volledige urenplaatje is weergegeven in de figuur met het programma overzicht.

Honoursprogramma lichting 2016-2017

Datum

Activiteit

14 september 2017

Aftrap profielwerkstukbegeleiding

21 september – 1 februari 2017

Individueel traject profielwerkstuk

1 februari 2018

Eindpresentaties profielwerkstukken en feestelijke afsluiting HP

Honoursprogramma lichting 2017-2018

Datum

Activiteit

1 juni 2017

Aanmelddeadline honoursprogramma

1 juli 2017

Bekendmaking geselecteerde honoursleerlingen

21 september 2017

Kick off Pre-U honoursprogramma

5 oktober – 2 november 2017 en 18 januari 2018

Academische vaardigheden 1 (AV 1: wetenschapsfilosofie)

9 november – 11 januari 2017

Masterclass 1 (naar keuze)

25 januari – 8 februari 2018

Academische vaardigheden 2 (AV 2: onderzoeksmethoden) 

8 maart – 26 april 2018

Masterclass 2 (naar keuze)

17 mei – 31 mei 2018

Academische vaardigheden 3 (AV 3: academisch schrijven)

7 juni – 28 juni 2018

Voorstel profielwerkstuk schrijven

28 juni 2018

Jaarafsluiting


SELECTIE EN TOELATING

Aanmelden voor het Honoursprogramma kan alleen via je school. Bekijk de selectie en toelatings pagina voor een uitgebreide uitleg over de aanmeldingsprocedure. Na aanmelding zal de University of Twente alle documenten bekijken en beoordelen. 

KOSTEN EN MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kan je contact opnemen via honoursprogramma-pre-u@utwente.nl. Data en deadlines voor het aanmelden in 2018 volgen spoedig.  

Interesselijst Pre-U
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de interesselijst