Pre-U: 1 t/m 6 vwo

Pre-U Honoursprogramma

De aanmelding voor de diploma-uitreiking op 7 maart is geopend

Het Pre-U Honoursprogramma is een onderwijsprogramma van anderhalf jaar voor talentvolle vwo leerlingen.  

het programma 

Leerlingen volgen drie modules academische vorming met de thema’s wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke methodieken en academisch schrijven. Daarnaast kiezen Honoursleerlingen twee masterclasses uit het aanbod voor 5/6 vwo. Het laatste half jaar van het Honoursprogramma worden leerlingen begeleid bij het maken van het honoursonderzoek. Dit onderzoek kan op school ook ingeleverd worden als profielwerkstuk. Hieronder is dit tijdspad visueel weergegeven inclusief de tijdsinvestering per leerling en een beschrijving van de modules. Meer inhoudelijke informatie over dit aanbod vind je hier.

Voor wie?

Het Honoursprogramma is voor leerlingen in 5 en 6 vwo die zich herkennen in onderstaand profiel. De school dient dit te onderschrijven middels een aanbevelingsbrief, aangezien het Honoursprogramma grotendeels onder reguliere lestijd zal plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling voldoende tijd beschikbaar heeft om te werken aan dit exclusieve programma. Op deze manier blijf je op de hoogte van de opening van de inschrijving. 

De honoursleerling heeft een gemiddelde van minstens een 7.5 in het voorjaar van 4 vwo en kan het zich veroorloven om wekelijks op donderdag lessen te missen. Hij/zij herkent zich in onderstaand profiel of kan zich hierin ontwikkelen. De leerling:

  • is zelfwerkzaam en kan plannen;
  • kan in het diepe gegooid worden en omgaan met onzekerheid;
  • wordt graag uitgedaagd en werkt graag samen;
  • verwelkomt feedback en wil zijn/haar mening geven;
  • is nieuwsgierig en heeft een brede interesse;
  • is kritisch heeft een onderzoekende houding;
  • kan reflecteren en toont graag initiatief;
  • kan keuzes maken en prioriteiten stellen;
  • stelt deze lijst ter discussie.

Kick off Honoursprogramma lichting '18-'20

PLANNING

Het Honoursprogramma vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur. Deelnemers dienen alle donderdagmiddagen van september 5 vwo t/m februari 6 vwo vrij te houden (feest- en vakantiedagen uitgezonderd). Als er geen college is aan de UT, kan deze tijd aan zelfstudie worden besteed, want ook dit is onderdeel van het programma. Het volledige urenplaatje is weergegeven in de figuur met het programma overzicht.

Honoursprogramma lichting 2017-2019

Datum

Activiteit

Donderdag 13 september 2018

Aftrap profielwerkstukbegeleiding

Donderdag 13 september – Vrijdag 1 februari 2019

Individueel traject profielwerkstuk

Donderdag 7 maart 2019 

Diploma uitreiking & afsluiting HP

Honoursprogramma lichting 2018-2020

Datum

Activiteit

Vrijdag 1 juni 2018

Aanmelddeadline

Maandag 2 juli 2018

Bekendmaking selectie

Donderdag 20 september 2018

Kick off

Donderdag 27 september, 11 oktober, 18 oktober 2018

Academische vaardigheden 1 (AV 1: wetenschapsfilosofie)

Donderdag 8 november 2018

Reflectiebijeenkomst

Donderdag 15 november - 17 januari 2019 

Masterclass 1 (naar keuze)

Donderdag 24 januari, 31 januari, 14 februari 2019

Academische vaardigheden 2 (AV 2: onderzoeksmethoden) 

Donderdag 7 maart – 18 april 2019

Masterclass 2 (naar keuze)

Donderdag 16 mei, 23 mei, 6 juni 2019

Academische vaardigheden 3 (AV 3: academisch schrijven)

Donderdag 6 juni – vrijdag 28 juni 2019

Voorstel profielwerkstuk schrijven

Donderdag 27 juni 2019

Jaarafsluiting

SELECTIE EN TOELATING

Aanmelden voor het Honoursprogramma kan alleen via je school. Bekijk de selectie en toelatings pagina voor een uitgebreide uitleg over de aanmeldingsprocedure. Na aanmelding zal de Universiteit Twente alle documenten bekijken en beoordelen. 

KOSTEN EN MEER INFORMATIE

De kosten in 2018 voor het Honoursprogramma bedragen €300,- per leerling voor het eerste jaar en €150,- per leerling voor het tweede jaar. In april 2019 worden de kosten voor 2019 bekend gemaakt. Voor meer informatie kan je contact opnemen via honoursprogramma-pre-u@utwente.nl. Aanmelden kan in het voorjaar van 2019. Je kan je wel aanmelden voor de interesselijst.