Pre-U: 1 tot 6 vwo

Pre-U Honoursprogramma

Ben jij nieuwsgierig, kritisch, academisch geïnteresseerd en zit je in 4 vwo? Dan is het honoursprogramma van Pre-U misschien iets voor jou! Het honoursprogramma geeft jou de mogelijkheid om al tijdens je vwo opleiding te studeren aan de Universiteit Twente.

wat is het honoursprogramma?

Het Pre-U honoursprogramma is een onderwijsprogramma voor getalenteerde vwo leerlingen die op zoek zijn naar een extra uitdaging naast het reguliere vwo programma. Tijdens het programma ga je aan de slag in uitdagende modules. Je kunt zelf ook twee modules kiezen. Het laatste half jaar van het honoursprogramma bestaat uit het maken van je profielwerkstuk, met begeleiding vanuit de universiteit.

Start en eind data

Het honoursprogramma duurt anderhalf jaar, je begint in september van 5 vwo en eindigt voor de kerstvakantie in 6 vwo. Het honoursprogramma zal starten met een kick off in september. Zo leer je de andere leerlingen in je honoursklas kennen. We sluiten het honoursprogramma feestelijk af, waarbij ook de uitreiking van de certificaten zal plaatsvinden.

hoe ziet het programma eruit?

Het honoursprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Drie modules academische vorming
  • Twee modules masterclasses (deze kies je uit het aanbod 5/6 vwo masterclasses
  • Profielwerkstukbegeleiding

Modules academische vorming

ACADEMISCHE VORMING 1 - WETENSCHAPSFILOSOFIE

De eerste module begint met de vraag “wat is waar?” en bestaat uit drie bijeenkomsten: 1) Ken je klassiekers, 2) De wedergeboorte van wetenschap, 3) Manieren van toetsen. De drie sessies van deze module hebben een terugkerend thema, namelijk de zoektocht van de mens om de wereld om zich heen te begrijpen. Hierbij staat de wisselwerking tussen het streven naar de waarheid an sich en de consensus hierover centraal. Leerlingen leren dat de waarheid in verschillende contexten in de geschiedenis anders is geweest; de aarde was ooit plat. Het doel van deze module is om leerlingen nieuwsgierig te maken naar kennis en kritisch te laten denken over hoe kennis ontstaat en wanneer kennis als ‘waarheid’ gezien wordt.

ACADEMISCHE VORMING 2 – WETENSCHAPPELIJKE METHODEN

In de tweede module van academische vorming staan wetenschappelijke methoden centraal. Om van een vraag over de werkelijkheid tot een consensus te komen over een antwoord, zijn er wetenschappelijke methoden nodig waarbij een consensus is over de betrouwbaarheid, validiteit en nauwkeurigheid ervan. Per bijeenkomst worden de methoden van een wetenschappelijke discipline uitgebreid behandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de alfa, bèta en gamma wetenschappen en de daarbij horende methoden. Het uiteindelijke doel van deze module is om leerlingen een beeld te geven van de variatie aan methoden die allemaal binnen de wetenschappelijke disciplines gebruikt worden om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen. Hierbij maken leerlingen gebruik van een literatuurstudie, statistische modellen om correlatie en causatie te berekenen en wiskundige modellen om observaties te beschrijven of te verklaren. 


ACADEMISCHE VORMING 3 – ACADEMISCH SCHRIJVEN

Tijdens de derde module van academische vorming wordt er een start gemaakt met het onderzoeksvoorstel voor het profielwerkstuk. Dit voorstel dient SMARTER te zijn: Specific, Measurable, Attainable, Relevent, Time-Bound, Ethical en Recorded. Deze doelstellingen kaderen het onderzoek van de leerlingen in tot een academisch onderzoek die in het laatste deel van het Honoursprogramma onder begeleiding uitgevoerd wordt. De module bestaat uit drie bijeenkomsten.

selectie en toelating

Aanmelden voor het honoursprogramma kan alleen via je school. De aanmeldprocedure is als volgt:

  1. Vertel je docent, mentor, decaan of teamleider dat je graag wilt deelnemen aan het honoursprogramma van de Universiteit Twente.
  2. Vraag je docent, mentor, decaan of teamleider of hij/zij een aanbevelingsbrief voor je wil schrijven.
  3. Schrijf je motivatiebrief met behulp van de richtlijnen voor de motivatiebrief en maak een digitale kopie van je cijferlijst. 
  4. Lever de motivatiebrief en kopie cijferlijst in bij je docent, mentor, decaan of teamleider of vraag of hij/zij het inschrijfformulier voor je wil invullen.

Na aanmelding zal de Universiteit Twente alle documenten bekijken en beoordelen. Indien je bent uitgekozen, zal je worden uitgenodigd voor een gesprek op de Universiteit Twente.

aanmelden en kosten

Aanmelden kan via het inschrijformulier voor scholen. Leerlingen kunnen tot 1 juni 2017 worden aangemeld. 

Kosten voor deelname aan het honoursprogramma bedragen €350,- per persoon, leerlingen van partnerscholen betalen een gereduceerd bedrag van €250,-.

Meer informatie

Voor informatie bekijk het jaarprogramma 2016-2017 of download de flyer. Voor vragen kun je contact opnemen met masterclasses-pre-u@utwente.nl.