PARTNERSCHOLEN VORMEN SAMEN MET PRE-U EEN ACTIEF NETWERK OP HET GEBIED VAN TALENTONTWIKKELING, MET ALS DOEL DE AANSLUITING TUSSEN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN ACADEMISCH HOGER ONDERWIJS TE VERBETEREN.

Onder de noemer ‘Pre-U partnerscholen’ werken middelbare scholen samen met het Pre-University programma van de Universiteit Twente (Pre-U). Partnerscholen betalen jaarlijks een vast bedrag voor het partnerschap. Hiervoor worden zij actief lid van het netwerk en als eerste op de hoogte gebracht van het Pre-U jaarprogramma. Pre-U draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van haar activiteiten. 

Huidige Pre-U partnerscholen

Voordelen

Als partnerschool van Pre-U heb je te maken met een aantal aantrekkelijke voordelen:

 • Gereduceerde tarieven voor het merendeel van de Pre-U activiteiten
 • Voorrang bij deelname aan het merendeel van de Pre-U activiteiten
 • Gegarandeerde plekken bij masterclasses: 
  - 1 & 2 vwo: maximaal 20 plekken per schooljaar
  - 3 & 4 vwo: maximaal 20 plekken per schooljaar
  - 5 & 6 vwo: maximaal 20 plekken per schooljaar

Communicatie

Zowel de middelbare school als Pre-U stellen een coördinator aan die vaste contactpersonen zijn en de aanmeldingen voor het merendeel van de Pre-U activiteiten regelen. De partnerschool is onderdeel van een netwerk dat twee keer per jaar bijeen komt. Aanwezigheid van de coördinator en iemand van de schoolleiding evenals actieve deelname bij deze bijeenkomsten wordt sterk aangeraden. Om de voortgang van het partnerschap te bespreken komt Pre-U in het najaar bij de coördinator en schoolleiding op bezoek.  

Optioneel: de coördinator kan worden ondersteund door één of twee leerlingen, “de Pre-U Leerling Link(s)”. Zij vormen de brug tussen de leerling, Pre-U en de schoolcoördinator

 

Voorlichting en promotie

Een keer per jaar komt Pre-U langs op de school om leerlingen en/of collega’s te informeren over Pre-U activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een ouderavond of docentendag en in combinatie met een voorlichting over de UT Bacheloropleidingen. Ter ondersteuning van de promotie van activiteiten kunnen partnerscholen (digitale) flyers en posters aanvragen. Daarnaast mag het logo van de Universiteit Twente gebruikt worden op promotiematerialen van de school en zijn er Pre-U banners beschikbaar. Uiteraard zullen de naam en het logo van de school ook een plek krijgen op de website van Pre-U.

Voorwaarden

Aan het partnerschap met Pre-U stellen wij enkele voorwaarden:

 • De duur van een partnerschap bedraagt drie schooljaren per locatie (binnen een scholengemeenschap)
 • Een onderbouwlocatie kan worden meegenomen in het partnerschap van de bovenbouwlocatie. Contact en promotie verloopt via de contactpersoon van de bovenbouwlocatie en de voordelen gelden voor beide locaties gezamenlijk.
 • De partnerschool draagt zorg voor de mogelijkheden voor leerlingen om de ruimte te krijgen Pre-U activiteiten onder lestijd te kunnen volgen.

Kosten

Een partnerschap met het Pre-University programma van de Universiteit Twente kost jaarlijks € 1.000,- De kosten van de verschillende activiteiten zijn te vinden in het jaarprogramma en op deze website.

Partnerscholen 2019-2020