Pre-University programma van de UT

Pre-University van de Universiteit Twente

Pre-University van de Universiteit Twente bestaat uit drie verschillende programma's: Pre-U Junior, Pre-U & Pro-U. Via deze programma's bieden wij een uitgebreide onderwijslijn aan voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en activiteiten voor onderwijsprofessionals op het gebied van (docent)professionalisering.

Binnen de Pre-University organisatie is er een groot team verantwoordelijk voor deze onderwijsprogramma’s. De inhoud van alle activiteiten komt voort uit co-creaties van UT-experts, vakdidactici, docenten uit het (voortgezet) onderwijs én studenten. Op deze manier hopen we goed aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen in het domein. Daarnaast wordt de inhoud van activiteiten verzorgd door UT-studenten met ondersteuning van Pre-U (staf)medewerkers.

De kracht van Pre-U ligt in het feit dat we de boodschap die we extern uitdragen ook intern enthousiast naleven: het ontdekken van nieuwe interesses en het motiveren van talentontwikkeling. Dit ondersteunen we met ons eigen programma ‘Leren en ontwikkelen bij Pre-U’ waarbij leerprocessen van leerlingen en (student)medewerkers de kern zijn voor de uitdaging om constant beter te worden.

Organisatiestructuur

Pre-University heeft de volgende organisatiestructuur 'Het huis van Pre-U':

 Binnen de Pre-University organisatie is er een groot team verantwoordelijk voor de uitvoering van het Pre-University programma. Dit totale team heeft grofweg drie verschillende soorten werkzaamheden: namelijk ondersteunen, organiseren en uitvoeren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in ‘kamers’, die samen ons huis van Pre-U vormen.

Binnen elke kamer zijn verschillende typen Pre-U medewerkers aan het werk. Deze medewerkers kunnen worden opgesplitst in vier subteams:

  1. Staf – Directeur, projectmanager en projectleiders
  2. Pre-U experts – Onderwijs en organisatie experts
  3. Studententeam ‘coördinatie’ – Coördinatoren en algemeen medewerkers
  4. Studententeam ‘onderwijs’ – Themacoördinatoren, kernpoulers en poulers