ALGEMENE LEDENVERGADERING UT-KRING

Bij deze word je van harte uitgenodigd voor DE Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring. 

Datum: 6 november 2018
Inloop: 12.30 - 12.45 uur met een broodje, koffie/thee  
Start vergadering: 12.45 uur
Sluiting vergadering: 13.30 uur
Plaats: Boerderij Bosch

Stukken:
Uitnodiging/Agenda
Jaarverslag 2017/2018
Notulen ALV 2017

De financiële stukken  kunnen worden ingezien op: 
maandag 29 oktober a.s. van 12.00 – 12.30 uur in gebouw Spiegel, kamer 621.