Zie Prijzen en beurzen

professor de winteraward

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Professor De Winter prijs, genoemd naar de in 2005 overleden hoogleraar, is een internationale publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent. De prijs is bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek en als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. De prijs voor vrouwelijk toptalent wordt mogelijk gemaakt vanuit de nalatenschap van de in 2013 overleden mevrouw De Winter en bedraagt € 2.500.