Criteria & aanmelden

Uw gift telt, elk jaar weer!

Dit is een award voor de beste internationale gerefereede conferentiebijdrage of een internationaal gerefereed wetenschappelijk tijdschrift, geschreven door een vrouwelijke UD of UHD. De award voor vrouwelijk toptalent wordt mede mogelijk gemaakt door mevrouw De Winter (overleden 25-4-2013), in samenwerking met het Universiteitsfonds en bedraagt € 2.500,-. Voor deze award kunnen vrouwelijke UD’s en UHD’s zelf internationale artikelen of conferentiebijdragen voordragen. De artikelen dienen door het betreffende tijdschrift geaccepteerd te zijn in de periode tussen 1 juni van het voorafgaande jaar en 31 mei van het huidige jaar.

Doel
Het binnen de UT stimuleren van vrouwelijk, wetenschappelijk talent.

Doelgroep
Vrouwelijke UD’s en UHD’s die ten tijde van de datum van acceptatie van de betreffende publicatie, werkzaam zijn bij de UT.

Beoordelingscriteria
Voor de beoordeling van de voorgedragen internationale publicaties wordt gelet op de kwaliteit van de betreffende publicatie, die bijvoorbeeld blijkt uit:

Nominaties
De mogelijkheid tot het doen van voordrachten wordt jaarlijks aangekondigd door middel van een brief van het College gericht aan de Decanen en WD’s. Voor deze award kunnen vrouwelijke UD’s en UHD’s zelf internationale artikelen of conferentiebijdragen voordragen. Voor de voordracht gelden de volgende regels:

Voordrachten kunnen worden gericht aan Astrid de Graaf, Marketing & Communicatie, Spiegel, kantoortuin. Voordrachten voor de award bestaan uit: