De cursus Procestechnologie wordt onderverdeeld in drie cursussen.

  • De Basic Course overstijgt het bachelor niveau van de hogescholen en biedt een solide theoretische basis procestechnologie. Deze basiscursus behandelt alle onderwerpen die nodig zijn om de gevorderde opleidingen in scheidings- en reactortechniek, procesontwerp en -controle te volgen.
  • De volgende twee cursussen, de Advanced Course en de Design Course verbinden de theorie met de praktijk van de procestechnologie. Na het behalen van de Basic Course bouw je hier verder aan jouw kennis en ervaringen.   
  • Na het afronden van deze drie cursussen kun je het volledig masterdiploma behalen. Leer hier meer over ons reguliere masterprogramma.

Voorafgaand aan de cursus Procestechnologie verzorgen we jaarlijks een opstapcursus. Deze cursus is niet verplicht, maar geeft je een goed beeld over de studeerbaarheid van de cursus. 

VOERTAAL BIJ PROCESTECHNOLOGIE

De academische wereld is een internationale wereld, de voertaal is Engels. Aangezien wij het belangrijk vinden dat je zo goed mogelijk wordt voorbereid op deze wereld is het gehele programma in het Engels.

Benieuwd naar de vakken van de cursus?
Neem dan hier een kijkje naar het curriculum!