Advanced Course

De Advanced Course gaat verder met de kennis van de Basic Course en verdiept deze. De modules van de Advanced Course zijn de verplichte onderdelen van de masteropleiding Chemical Science & Engineering. Voordat begonnen kan worden aan modules van de Advanced Course is het noodzakelijk dat alle modules van de Basic Course afgerond zijn. De vakken van de Advanced Course en Design Course kunnen naast elkaar gevolgd worden. Er zijn soms wel voorkenniseisen aan vakken verbonden.

De totale studiebelasting voor Advanced Course bedraagt 25 EC. Nadat je alle tentamens en opdrachten met succes hebt afgelegd ontvang je het certificaat Procestechnologie Advanced Course.

De Advanced Course bestaat uit de volgende vijf modules:

 • M7. Advanced Chemical Reaction Engineering

  The course 'Advanced Chemical Reaction Engineering' focusses on the processes of mass transfer with chemical reaction in multiphase reaction systems (gas-liquid, gas-solid, gas-liquid-solid etc.). The interaction between mass transfer and reaction kinetics is a central theme. At the end of the course one will be able to describe multiphase chemical reactors by using reactor models and fundamental mass and energy balances. With these one is able to calculate reactant conversion, selectivity and product yield, accounting for the effects of residence time distribution, mass transfer, homogeneous or heterogeneous reaction kinetics, equilibria and heat effects. 

  The course 'Advanced Chemical Reaction Engineering' builds on and expands knowledge and skills developed in the ‘Introduction Chemical Reaction Engineering’ course which focuses on single phase reaction systems and covers reaction kinetics and –equilibria , model reactors, residence time distribution, micro-mixing, conversion, yield and selectivity, mass and energy balances.

 • M8. Advanced Catalysis

  This course provides a more profound description of catalysis as compared to “Kinetiek en Katalyse”, preparing students for performing research on catalytic materials, both in industry and academia, as well as for knowledge-based operation and troubleshooting of catalytic reactors.

 • M9. Advanced Molecular Separations

  In Advanced Molecular Separations, separation technology is discussed starting from molecular properties up to full scale processes. The focus is on choosing a separation technology for given molecular properties, and the subsequent molecular design of more advanced separation technologies. For two separation technologies, fluid separations and membrane technology, the molecular design and separation process are treated in much greater detail, including a discussion on useful models to describe thermodynamics and mass transfer. The course will include two tests, one on fluid separations and one on barrier separations, but will also include two assignments on selecting the right separation technology for a given separation case.

 • M10. Process Dynamics & Control (incl. Plant Wide Control)

  The student is able:

  • to design an context model (input-output model) of a simple unit operation and to design a basic control scheme based for this unit which fulfils the control objectives,
  • to design a dynamic behavioral model of a simple unit operation in accordance with the context model, consisting of partial mass balances, energy balances and additional equations for kinetics, equilibria and physical (heat, mass and component) transport, at the level of detail which is in accordance with the objectives of the model,
  • to determine which time constants in the model should be taken into account and which can be neglected in accordance with the objectives of the model,
  • to analyze the stability and behavior of the different types of uncontrolled processes based on the transfer function,
  • to determine for a transfer function, the amplitude ratio and phase shift (Bode-plot) as a function of the frequency of the input,
  • to understand what the effect is of the proportional, integral and differential actions of a PID-controller, to tune a PID-controller and to analyze the behavior of controlled processes based on phase margin and amplitude margin.
  • to design a process plant control scheme for a simple plant.
 • Keuzevakken uit de lijst keuzevakken van de specialisatierichting Chemical & Process Engineering

  Daarnaast kiezen cursisten een of twee keuzevakken uit de lijst keuzevakken van de specialisatierichting Chemical & Process Engineering. De vakken die je kiest zijn bedoeld om je kennis te verbreden en/of kunnen van nut zijn bij het uitwerken van je individuele opdracht. Bij de keuze kun je overleggen met de coördinator van de cursus of studieadviseur van de MSc Chemical Engineering. In totaal moeten cursisten voor 7,5 EC vakken kiezen.

Organisatie

Contactmomenten

Cursisten volgen de vakken samen met masterstudenten van de opleiding Chemical Science & Engineering. Zij zijn vrij in het bepalen van de volgorde. Bij vragen is de cursuscoördinator aanwezig om te helpen met de planning. Het is mogelijk om de modules van de Advanced Course and Design Course naast elkaar te volgen. 

Om cursisten een programma te bieden dat voor hen studeerbaar is, wordt er steeds meer gewerkt met online colleges en opnames van colleges. Dit biedt de mogelijkheid om onderwijs op afstand te volgen. Het aanbod van de online te volgen vakken zal in de komende jaren continu uitgebreid worden. Op dit moment zijn de vakken van de Advanvced Course en Design Course niet als blended vorm te volgen.

Studiemateriaal

Voor alle modules moeten cursisten of boeken of dictaten aanschaffen. Daarnaast wordt voor alle modules gebruikgemaakt van ons online leeromgeving Canvas, waar cursisten het benodigde materiaal vinden, maar ook bijvoorbeeld collegeslides. 

Apply for the Advanced Course!
More information