Design Course

Tijdens de Design Course staat de individuele design opdracht centraal. Deze opdracht wordt vaak bij jouw eigen bedrijf uitgevoerd en wordt begeleidt door een docent van de universiteit. Als cursist schrijf je zelf een opdrachtsbeschrijving. Daarnaast bestaat de cursus uit het volgen van een verplicht vak en twee keuzevakken. De vakken van de Design Course en Advanced Course kunnen naast elkaar gevolgd worden. Er zijn soms wel voorkenniseisen aan vakken verbonden. 

De totale studiebelasting voor de Design Course bedraagt gemiddeld 30 EC. Nadat je alle tentamens en opdrachten met succes hebt afgelegd ontvang je het certificaat Procestechnologie Design Course.

De Design course bestaat uit:

 • M11. Thermodynamics and flowsheeting

  Flowsheeting is the use of computer aids to perform steady-state and dynamic heat and massbalancing for chemical processes. Important aspect in this expertise are property set selection, flowsheet analysis and unit  operation selection and specification.

  This course deals with the principles of steady-state flowsheeting, the practical use of modern flowsheeting software and the advantages, limits and pitfalls of these programs. At the end of the course we expect students to be able to work with the flowsheeting tools available. A Thermodynamic correct description of the different phase equilibria is critical for an adequate description of the process.

 • M12. Individual design assignment

  The student can combine this project with his job in the company. The objectives of the project should be a structured process design including all relevant aspects concerning this design. The assignment is defined in close collaboration with the teacher involved. He/she is selected based on the subject studied. The course is finalized with a report and oral exam. 

 • Keuzevakken uit de lijst keuzevakken van specialisatierichting Chemical & Process Engineering (C&PE)

  De vakken die je kiest zijn bedoeld om je kennis te verbreden en/of kunnen van nut zijn bij het uitwerken van je individuele opdracht. Bij de keuze kun je overleggen met de coördinator van de cursus of studieadviseur van de MSc Chemical Engineering. In totaal moeten cursisten voor 10 EC vakken kiezen.

ORGANISATIE

CONTACTMOMENTEN

Cursisten volgen de vakken samen met masterstudenten van de opleiding Chemical Science & Engineering. Zij zijn vrij in het bepalen van de volgorde. Bij vragen is de cursuscoördinator aanwezig om te helpen met de planning. Het is mogelijk om de modules van de Advanced Course and Design Course naast elkaar te volgen. 

Om cursisten een programma te bieden dat voor hen studeerbaar is, wordt er steeds meer gewerkt met online colleges en opnames van colleges. Dit biedt de mogelijkheid om onderwijs op afstand te volgen. Het aanbod van de online te volgen vakken zal in de komende jaren continu uitgebreid worden. Op dit moment zijn de vakken van de Advanvced Course en Design Course niet als blended vorm te volgen.

STUDIEMATERIAAL

Voor alle modules moeten cursisten of boeken of dictaten aanschaffen. Daarnaast wordt voor alle modules gebruik gemaakt van ons online leeromgeving Canvas, waar cursisten het benodigde materiaal vinden, maar ook bijvoorbeeld collegeslides. 

Meld je aan voor de Design Course!
Lees meer over de inschrijving!