Zie Cursus PT

Cursus Procestechnologie

De cursus Procestechnologie bestaat uit drie cursussen: de Basic Course, Advanced Course en Design Course. Bij het opzetten van de curricula van de cursussen is het programma van de masterspecialisatie Chemical & Proces Engineering van de opleiding Chemical Engineering als uitgangspunt genomen. Voorafgaand aan de cursus Procestechnologie verzorgen we jaarlijks een opstapcursus. Deze cursus is niet verplicht, maar geeft je een goed beeld over de studeerbaarheid van de cursus. 

De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Voertaal bij procestechnologie

De academische wereld is een internationale wereld, de voertaal is Engels. Aangezien wij het belangrijk vinden dat je zo goed mogelijk wordt voorbereid op deze wereld is het gehele programma in het Engels.

Instroommomenten

De Basic Course start in het voorjaar (maart/april). De precieze datum is medeafhankelijk van het academisch jaar. Iedere module duurt ongeveer 10 weken.

De Advanced Course en de Design Course kunnen op elk moment van het jaar gestart worden, echter wel pas na het afronden van de Basic Course. Beide cursussen kunnen naast elkaar gevolgd worden. 

Als je na de cursus Procestechnologie door wilt gaan om het masterdiploma te behalen, kan dat op ieder moment na het afronden van alle drie cursussen. Neem voor meer informatie contact op met de cursuscoördinator. 

Studiebelasting en -duur

De studiebelasting in EC’s (1 EC= 28 uur) staat in bovenstaande tabel achter de vakken aangegeven. Het is natuurlijk afhankelijk van de voorkennis of deze tijd ook nodig is bij het bestuderen van het vak.

De tijd die een cursist nodig heeft voor het afronden van de verschillende onderdelen is sterk afhankelijk van de tijd die een cursist kan besteden aan het volgen en het bestuderen van de verschillende vakken. Genoemde studieduur is een indicatie en dus afhankelijk van de persoonlijke situatie.  Als je 1 vak/5 ECTS per kwartiel volgt, heb je na 4 jaar de 3 certificaten.