Zie De Procestechnologiecursus

De Procestechnologiecursus

De Procestechnologie cursus bestaat uit drie hoofddelen (PT-I, PT-II en PT-III). Bij het opzetten van de curricula van de cursussen PT-I, PT-II en PT-III is het programma van de masterspecialisatie Chemical & Proces Engineering van de opleiding Chemical Engineering als uitgangspunt genomen. 

Dit programma is hieronder schematisch weergegeven, met daarnaast – ter vergelijking - het programma van de PT-cursus. Vanaf 2018 is de bacheloropleiding Engelstalig en zal ook het onderwijs in het Engels aangeboden worden. Het MSc-onderwijs is al volledig Engelstalig en de vakken worden in het Engels gegeven.


Cursusopbouw

Cursisten volgen de vakken samen met de bachelor en master studenten van de opleiding Chemical Engineering. Zij zijn vrij in het bepalen van de volgorde. Het is ook mogelijk, in overleg, om vakken van de verschillende PT-cursussen naast elkaar te volgen.    

Om cursisten een programma te bieden dat voor hen studeerbaar is, wordt er steeds meer gewerkt met online colleges en cursussen. Dit biedt de mogelijkheid om onderwijs op afstand te volgen. Het aanbod van de online te volgen vakken zal in de komende jaren continu uitgebreid worden.

Studiebelasting en -duur

De studiebelasting in EC’s (1 EC= 28 uur) staat in bovenstaande schema achter de vakken aangegeven. Het is natuurlijk afhankelijk van de voorkennis of deze tijd ook nodig is bij het bestuderen van het vak.

De tijd die een cursist nodig heeft voor het afronden van de verschillende onderdelen is sterk afhankelijk van de tijd die een cursist kan besteden aan het volgen en het bestuderen van de verschillende vakken. Genoemde studieduur is een indicatie en dus afhankelijk van de persoonlijke situatie.  Als je 1 vak/5 ECTS per kwartiel volgt, heb je na 4 jaar de 3 certificaten.