Regelingen en formulieren

Onderwijs en examen regelingen (OER)

Algemeen gedeelte Bachelor OER TNW 2022/2023
Opleidingsbijlage Bachelor OER TN 2022/2023
Archief Bachelor TN OER

Regels Examencommissie Technische Natuurkunde
Overzicht Staf TN/AP

Overgangsregelingen TN

Studentenstatuut en UT regelingen

In het Studentenstatuut is vastgelegd waar je als student recht op hebt en hoe we op de univeristeit met elkaar omgaan. In een overzicht staan alle Regelingen op de UT bij elkaar.

Formulieren TN

Verzoek inschrijven module-onderdeel TN

Vakkenpakket Bachelor TN

Vakkenpakket dubbelprogramma AM/TN generatie 2019
Vakkenpakket dubbelprogramma AM/TN generatie 2018
Vakkenpakket dubbelprogramma AM/TN generatie 2017
Vakkenpakket dubbelprogramma AM/TN generatie 2016

Vakkenpakket minor CS Applied Physics
Vakkenpakket minor CS Programming and Software Engineering
Vakkenpakket Individuele minor
Request study at foreign university (ook voor universiteiten in NL)

Vakkenpakket Plusprogramma TN

Aanmelden Bachelor Examen

BSc assignment assessment form
BSc assignment assessment form double bachelor AM-TN

Assessment form Participating in a large Multidiciplinary Project