Studentenstatuut

In het Studentenstatuut is vastgelegd waar je als student recht op hebt en hoe we op de universiteit met elkaar omgaan.

Het studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van studenten enerzijds en de Universiteit Twente anderzijds. Het statuut bestaat uit twee delen:

  1. Het instellingsdeel van het statuut waarin de rechten en plichten staan die voor alle studenten gelden (deze wordt per studiejaar vastgesteld en vind je hieronder als pdf). Als je een papieren versie wilt ontvangen, kun je die aanvragen bij de Student Affairs Coaching & Counselling, griffie CPO.

  2. Het opleidingsspecifieke deel waarin naast de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de opleidingsspecifieke rechten en plichten per opleiding zijn opgenomen (deze vind je op de site van jouw opleiding). 

STUDENTENSTATUUT (DOCUMENTEN)