WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

Bij het inkopen van verschillende producten en diensten wordt ook het aspect duurzaamheid meegewogen. De doelen van duurzaam inkopen zijn: een voorbeeld voor anderen stellen, directe milieuwinst bereiken, de markt beïnvloeden door creëren en vergroten van de vraag naar minder milieubelastende producten en diensten; de markt beïnvloeden door milieugerichte productinnovatie te stimuleren.

Convenant duurzaam inkopen

In 2008 heeft de UT het convenant “Duurzaam Inkopen” ondertekend. Hiermee verplicht de UT zichzelf om bij aanbestedingen een “triple-P” benadering toe te passen: de juiste verhoudingen tussen People, Planet en Profit (of Prosperity). De afgelopen jaren zijn tijdens aanbestedingen voor onder andere kantoormeubilair, schoonmaak, arbodiensten, promotieartikelen, multifunctionals, bloemen, verhuizingen autohuur en afval duurzaamheidscriteria gehanteerd.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN (MVI)

In 2015 is door Universitair Platform Inkopen (UPI) via de Vereniging voor Universiteiten (VSNU) het UPI-MVI-groeimodel ontwikkeld. Het groeimodel bestaat uit 10 meetpunten waarmee de MVI inspanningen gemeten worden. Het doel is inkoopafdelingen te stimuleren inspanningen te vergroten en dit zichtbaar en transparant te maken. Ieder jaar wordt er een anonieme ranking opgesteld van alle universiteiten.